Metropole Franků

Město Dürera a renesance. Město perníků a bratwurstů. Město císařů a obchodníků. Město sněmů, sjezdů a procesů. Město mistrů pěvců. Město kašen. Město hraček. Město Vánoc. Půlmilionový Norimberk je největším městem nejen Středních Franků, ale všech franských krajů vůbec, a druhým v celém Bavorsku…

Shopping Cart