Morvan - strom u cesty

Husté lesy, velká jezera a nádherné vyhlídky

Zatímco na většině území Burgundska tvoří horninové podloží vápenec, v jeho srdci se vypíná žulový masiv Morvan s nejvyšším vrcholem Haut-Folin (901 m n. m.). Prakticky celé území tohoto nejseverovýchodnějšího výběžku Francouzského středohoří chrání od roku 1970 stejnojmenný regionální přírodní park o rozloze téměř 3000 km2. Hluboké lesy protkané turistickými stezkami, divoké řeky i krásná jezera sem lákají množství turistů, sportovců a milovníků přírody…

Území Morvanu je jen velmi řídce osídleno. Zdaleka největším městem na území parku je Avallon s 6500 obyvatel. Dochovaná část mohutných středověkých hradeb s věžemi a baštami je jednou z turistických atrakcí města. K nejvýznamnějším památkám patří někdejší kolegiátní kostel Saint-Lazare z 12. stol., tradiční zastávka poutníků do Santiaga de Compostela. Přitahovala je sem relikvie sv. Lazara, již kostelu věnoval burgundský vévoda Jindřich někdy krátce po roce 1000. Skvostné jsou oba portály v hlavním průčelí s bohatou románskou sochařskou výzdobou (archivolty s anděly, trubači nebo znameními zvěrokruhu). Nepřehlédnutelná je 49 m vysoká hodinová věž (Tour de lʼHorloge) z roku 1456.

Morvan - zámek Bazoches
Zámek Bazoches, kde žil a pracoval slavný vojenský inženýr, markýz Vauban

Jinou pozoruhodností městečka je pomník markýze Vaubana, slavného vojenského inženýra Ludvíka XIV., dílo sochaře Augusta Bartholdiho, mj. tvůrce sochy Svobody v New Yorku, ale také monumentálního Lva z Belfortu před citadelou v tomto městě v kraji Franche-Comté. Bronzová socha odhalená roku 1873 stojí na podstavci z žuly pocházející z Vaubanovy rodné vesnice Saint-Léger-Vauban, která leží 20 km jihovýchodně odtud. Zhruba stejně daleko na jihozápad od Avallonu stojí zámek Bazoches, který Vauban získal v roce 1675, žil v něm a vytvořil tam více než 300 studií a plánů různých vojenských staveb a městských opevnění. Zámek, který stále vlastní Vaubanovi potomci, je přístupný veřejnosti a v bohatě zařízených interiérech seznamuje s životem a dílem slavného architekta.

V srdci Morvanu objevíte sotva dvoutisícové městečko Château-Chinon s domy vystavěnými z žulových kamenů, jejichž střechy jsou pokryté břidlicí. Až do svého zvolení prezidentem republiky v roce 1981 zde byl dlouhých 22 let starostou François Mitterrand. I potom k němu měl blízko a věnoval mu velkou část nejrůznějších darů, jež obdržel coby prezident během svých dvou sedmiletých funkčních období. Už v roce 1986 zde pro ně bylo v někdejším klášteře klarisek z 18. stol. otevřeno muzeum nazvané Musée du Septennat (septennat je slovo, označující ve francouzštině sedmiletý politický mandát). Po jeho druhém zvolení musela být na další dary přistavěna nová budova, název muzea však zůstal v jednotném čísle. Mitterandovi městečko vděčí i za barevnou pohyblivou kašnu od Niki de Saint Phalle a Jeana Tinguelyho před radnicí. Mitterand ji u obou umělců v roce 1987 objednal a o rok později osobně odhalil.

Morvan - Grands Lacs du Morvan
K velkým turistickým lákadlům Morvanu patří šest jezer souhrnně označovaných jako Grands Lacs du Morvan

V jižní části parku leží ve svahu Mont Beuvray na ploše 200 ha rozlehlé archeologické naleziště ztotožňované dnes všeobecně s galským oppidem Bibracte, které až do dobytí Římany v roce 52 př. n. l. mělo údajně přes 30 000 obyvatel. Od roku 1996 je zde otevřeno muzeum, které seznamuje obecně se světem Keltů i s životem v tomto oppidu a jeho archeologickým průzkumem, na němž se už 15 let podílejí také výzkumné týmy z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.

Návštěvnické centrum přírodního parku sídlí ve vesničce Saint-Brisson. V Maison du Parc jsou umístěna muzea. Écomusée du Morvan tvoří devět tematických domů, z nichž centrální je Dům lidí a krajiny (La Maison des hommes et des paysages), kde interaktivní expozice seznamuje s historií přírodního parku, každodenním životem lidí, kteří na jeho území žijí, řemesly, jimiž se zabývají, i se vzájemnými vztahy lidí a přírodního prostředí. V dalších tematických domech čekají expozice věnované například vorařům, výrobcům dřeváků (sabotiers), chovu charolaiského skotu nebo zdejší typické flóře. Morvan se ale zapsal významně rovněž do historie Résistance, francouzského hnutí odporu proti německé okupaci a kolaborantské vládě ve Vichy za 2. sv. války, když se stal vyhledávaným útočištěm všech, kteří prchali před represemi a chtěli pokračovat v boji proti nacistům. Tuto stránku Morvanu připomíná speciální Le Musée de la Résistance en Morvan…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Burgundsko/Franche-Comté

Morvan