Mozaika

..návštěvníka ohromí pestrostí barev půdy. Těch barev je totiž sedm a jsou to různé odstíny žluté, okrové, červené a hnědé. Zabarvení pravděpodobně vzniklo při tropickém zvětrávání nerovnoměrně rozptýlených železitých složek v původní sopečné hornině. Oplocený prostor s vyhlídkovým místem je údajně jen částí podstatně větší plochy, kterou dosud ukrývá vegetace. Jako suvenýr si můžete koupit lahvičky se sedmibarevným pískem. ji

MozaikaBazilika v normandském Lisieux byla zasvěcena svaté Terezii z Lisieux, kanonizované v roce 1925. Její památku zde uctívají každoročně tisíce poutníků. Tato světice, vlastním jménem Terezie Martinová, se narodila v Alenconu. Její otec byl hodinářem, matka krajkářkou. Po smrti matky se rodina přestěhovala do Lisieux, do domu zvaného Les Buissonnets. V patnácti letech Tereza odešla od rodiny a vstoupila do karmelitánského kláštera. Její krátký život skončil v roce 1925 v karmelitánském hospici, jen pár dnů poté co dokončila rukopis Historie duše.js

MozaikaV lesích západně od Lysé nad Labem, poblíž železniční trati, se dosud nacházejí pozůstatky někdejší poustevny (eremitáže) svatého Václava, založené známým mecenášem Františkem Antonínem Šporkem v roce 1690. Kromě poustevníkova obydlí zde kdysi ještě stával honosnější dům pro kněze a případné návštěvy vrchnosti. Směrem k Labi se táhne tzv. zázrační zahrada, zdobená čtrnácti barokními plastikami. Vodárna s větrným mlýnem na východní straně čerpala vodu pro četné vodotrysky. Počátkem 18. století se většina památek přestěhovala do Lysé nad Labem a mnoho soch se nenávratně ztratilo. Dnes tu můžeme obdivovat jen malý zlomek původní výzdoby – výklenkovou kapličku z pískovcových kvádrů s reliéfem Zavraždění sv. Václava a krásné sochy andělů v nadživotní velikosti z doby kolem r. 1710 od neznámého umělce. Socha Anděla života (označována také jako alegorie blažené smrti) drží levou rukou lucernu a v pravé lebku ověnčenou květy. Anděl Smrti (alegorie smrt žalostné) svírá při levém boku lebku s trnovou korunou a o ni má opřenu zhasnutou svítilnu. Podle historických pramenů se v této poustevně v roce 1721 zastavil samotný císař Karel VI. s císařovnou, když lovil ve zdejších lesích. Společně si prý pochutnali na jahodách. Smutnější je příběh nemocného advokáta, který sem v době moru, v roce 1713, utekl z Prahy a marně doufal v zázračné uzdravení. Imu

Alexandr Veliký při svém triumfálním tažení Asií dobyl všechno, co se mu připletlo do cesty. Jedno město však slavný Makedonec nepokořil. Jmenuje se Termessos a leží v jihozápadním Turecku, na vrcholu 1500 m vysoké hory Solymos v pohoří Taurus. Pro svou polohu bývá někdy nazýváno Orlím hnízdem. Není známo, kdo a kdy město založil a také skoro celá jeho minulost je zahalena tajemstvím. Jisté je, že jeho obyvatelé, Solymové, jak se sami nazývali, byli obávání a houževnatí bojovníci, proslulí po celém starověkém světě svou odvahou. Homér se o jejich chrabrosti zmiňuje dokonce v Iliadě, kde popisuje jejich střetnutí s rekem Bellerofóntem takto: „… se Solymy, tak slavnými bojovat musel: boj to byl nejurputnější, jejž podstoupil s muži, jak říkal.“ Do dějin vstoupil městský stát Termessos v roce 334 př. n. l., kdy na něj se svou obrovskou armádou zaútočil Alexandr Veliký. Odpor obránců byl však nesmírně heroický a slavnému Makedonci se nepodařilo prolomit jeho obranné linie. V následujících několika staletích prožilo město období svého největšího rozkvětu. Po zemětřesení ve 3. století jej ale jeho obyvatelé opustili. Dnes je Termessos pokládán za jedno z nejlépe zachovalých antických měst vůbec. Obdivovat můžeme jak mohutné hradby zesílené baštami, které podle legendy postavili obyvatelé nedaleké pamfilijské pláně, aby tak potvrdili nezávislost Solymů, tak i amfiteátr, do něhož mohlo zasednout 5000 diváků. Zachován zůstal z části i gymnasion, odeion, chrám zasvěcený Artemidě a mnohé jiné impozantní stavby. Zříceniny netvoří souvislý celek, ale jsou roztroušeny po celém skalnatém vrcholu hory a zarostlé hustým lesem. zm

MozaikaJihočeský Žumberk nedaleko Nových Hradů je jedinečnou ukázkou opevněné vsi. Dodnes je zčásti obehnán hradbami se zachovalými baštami, které Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích podle svých možností opravuje. V dokonalém stavu je však pouze věž v soukromém vlastnictví, kterou její majitel opravil a nabízí k rekreačnímu využití. Žumberk vznikl již ve 13. století jako sídlo drobné šlechty. V 16. století byl majetkem Rožmberků a později připojen k Novohradskému panství. Rekonstruovaná tvrz pochází z 15. století a dnes představuje sbírku venkovského nábytku.

MozaikaVelkou čínskou zeď, postavenou před více než 2000 lety na obranu před bojechtivými nomády, zařadil letos Světový fond památek mezi stovku nejohroženějších míst na světě. V katastrofálním stavu je nejproslulejší čínská památka hlavně v blízkosti Pekingu, kde je pro turisty nejpřístupnější. Graffiti a spousty odpadků svědčí o lidské neukázněnosti. Památkáři varují, že pokud se ochrana zdi výrazně nezlepší, bude to pro metropoli třetí kulturní katastrofa poté, co Peking kvůli výstavbě metra nechal zbořit většinu starého opevnění a nyní před olympiádou v roce 2008 rychle demoluje historické uličky starého města. Nápor turistů již ale ohrožuje i takzvanou divokou zeď, méně dostupné úseky stavby. Donedávna do těchto odlehlých míst přicházeli jen ojedinělí cestovatelé, dnes se jejich počet rychle zvyšuje, čehož využívají místní podnikavci a u zdi nezákonně stavějí žebříky a budky na prodej vstupenek čínským i zahraničním turistům.

Shopping Cart