Na návštěvě u králů

Severoněmecká oldenburská dynastie (v dánštině oldenborská) nastoupila na dánský trůn v roce 1448 a o rok později byl Kristián I. korunován dánským králem. Když se slavilo 300. výročí těchto událostí, věnoval král Frederik V. své šlechtě a bohatým měšťanům celou novou kodaňskou čtvrť, kterou pojmenoval obvyklým způsobem té doby čili po sobě – Frederiksstaden. Realizací projektu, o kterém se říká, že byl duchovním dítětem především dánského vyslance v Paříži, hraběte Bernstorffa, pověřil král svého oblíbence, hraběte Moltkeho, hlavním architektem se stal Nicolai Eigtved. Dodnes existující nevelká čtvrť s širokými rovnými, navzájem v pravých úhlech se křížícími ulicemi lemovanými výstavnými paláci, panskými sídly i honosnými domy měšťanskými, považovaná za jeden z nejvýznamnějších rokokových stavebních komplexů v Evropě, se rozkládá na břehu Inderhavnenu (Vnitřního přístavu) mezi kanálem Nyhavn na jihu a kodaňskou pevností na severu. Jejím srdcem je osmiboké náměstí Amalienborg Plads, uprostřed s jezdeckým pomníkem Frederika V., kolem nějž jsou rozestaveny čtyři paláce, zvenčí téměř identické. Původně si je tam nechali postavit čtyři bohatí a mocní šlechtici, mezi nimi i hrabě Moltke. Jeden z nich získal ještě krátce před svou smrtí Frederik V. O rok později byla do paláce umístěna kadetní škola.
Po požáru zámku Christiansborg v roce 1794 se královská rodina ocitla v Kodani bez odpovídající rezidence. Výsledkem bylo, že od jejich tehdejších vlastníků odkoupila všechny tři další paláce na osmibokém náměstí – a tak vznikl zámek Amalienborg, jehož čtyři budovy využívá královská rodina dodnes. Jméno Amalienborg může vyvolávat otazníky, protože s žádnou Amálií jsme se dosud nesetkali. Bylo převzato od původní stavby, jež zhruba v těchto místech kdysi stávala – zámečku, který si nechala v 17. stol. postavit královna Sofie Amálie, snacha Kristiána IV. a manželka jeho syna Frederika III., na jednom z pozemků, jež její tchán získal vně tehdejších městských hradeb. O kousek dál si sám Kristián IV. nechal postavit zámek Rosenborg, kterému je věnován samostatný článek. Určitý zmatek může působit i pojmenování jednotlivých paláců tvořících dohromady Amalienborg. Každý je totiž znám hned pod dvěma různými názvy – jednak pod původním jménem z doby stavby, jednak pod jménem jednoho z dánských králů, který byl s daným palácem nějakým způsobem významněji spojen. Současná zimní rezidence královny Markéty II. se nachází v Schackově paláci neboli paláci Kristiána IX., Brockdorffův palác neboli palác Frederika VIII. je zase trvalou rezidencí současného korunního prince Frederika, jeho manželky Mary a jejich dětí. (Ano, to je ta pohádka, kterou by nevymyslel ani Hans Christian Andersen, o tom, jak první večer letní olympiády 2000 potkal princ Frederik v zakouřeném baru v Sydney realitní makléřku Mary Donaldsonovou, původem z Tasmánie. Brali se v roce 2004, mají čtyři děti a před sebou budoucnost královského páru.) Vybrané sály Moltkeho paláce neboli paláce Kristiána VII. lze navštívit v rámci komentovaných prohlídek s velmi omezenou kapacitou – koná se pouze jedna denně, v angličtině od čtvrtka do neděle. Tato budova je dnes oficiálním reprezentačním palácem Jejího Veličenstva královny a konají se v ní recepce a různé další společenské akce, jež panovnice pořádá…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2019

Shopping Cart