Na skok do světa jezer

Nejde ale jen o estetickou stránku věci. Alpská jezera znatelně ovlivňují své okolí, především vyrovnávají místní klimatické výkyvy a regulují průtoky řek, což mělo velký význam při osídlování alpské oblasti. Prvním osadníkům dávala jezera také dostatek ryb, později je lidé začali využívat hlavně jako dopravní cesty, zdroje kvalitní vody a nakonec i zóny rekreace a sportovního vyžití. Jezerům vděčí za svou existenci a věhlas města Ženeva, Curych, Lindau, Luzern, Lugano i řada menších.
Většina alpských jezer vznikala během ústupu čtvrtohorního zalednění, buď ve vysoko položených karech anebo v nižších nadmořských výškách v údolích prohloubených ledovcovou erozí či za valy morén. Někde přiložila ruku k dílu i tektonika, například při vzniku jihoalpských jezer, mnohem méně často se uplatňovaly jiné mechanismy, třeba svahové sesuvy. Podobně jako v mnoha jiných zaledněných velehorách i v Alpách vykazuje proces vzniku a vývoje jezer velkou dynamiku, což dokládají desítky přírodních vodních ploch zaniklých v posledních dvou stoletích…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2007

Pavel Šust