Gasteinské údolí - vodopády

Za energií do Gasteinského údolí

Bad Gastein

Lidé v krajině odpradávna hledali a nacházeli místa, kde cítili vyzařovat zvláštní energii – někdy pozitivní, jindy negativní. Na místech s pozitivními silami se často zakládala hradiště, města a svatyně, později kostely a chrámy. Místa s energií, která regeneruje tělo či duši, najdeme i ve volné přírodě.

Připustíte-li, že skřítkové, ochránci lesů, potoků, neviditelní obyvatelé skal, jeskyní a nejrůznější přírodní bytosti skutečně existují, usilují o zdraví krajiny a ti nejodvážnější z nich spolupracují s lidmi, tak pravděpodobně brzy takovou bytost potkáte. Já se proto vydala do Dorfgasteinu za Alfredem Johannem Silbergasserem, který působí v Gasteinském údolí jako horský průvodce, ale také jako lektor jógy, šaman a vypravěč pohádek, které sám píše.

Bad Gastein - Silbergasser - Korunová čakra
Korunová čakra

Gasteinské údolí na jihu Salcburska je proslulé termálními lázněmi. Jako součást procedur se předepisují i dlouhé procházky lesem. Jak dokládají vědecké studie, les mírní stres, posiluje imunitní systém a zvyšuje pocit vlastní hodnoty. Považuje se za místo tužeb a rozjímání, slibuje klid, odpočinek, vnitřní mír. Japonští lékaři například doporučují šinrin-joku, lesní terapii. Jejím vášnivým propagátorem je i Alfred Johann Silbergasser.

V roli průvodce-energetika doprovází zájemce na speciální místa, která vyzařují léčivou energii. Ukazuje mi vědecké studie o měření energie v Gasteinském údolí. Sám rád pobývá v jeskyni Entrische Kirche, největší jeskyni salcburské části Centrálních Alp, kde se v době protireformace na počátku 18. stol. scházeli protestanti k tajným bohoslužbám a shromážděním. Alfred je aktivním členem pracovní skupiny Gaia Gastuna, která se stará o mystická místa Gasteinského údolí. Kromě zmíněné jeskyně patří mezi energetická místa určité stromy a kaple, zejména kaple sv. Anny a také kaple Drei Waller. Nejpozoruhodnějším tématem Alfreda jsou litopunkturní kameny, které jsou po vzoru akupunktury zasazeny na sedmi místech v celém údolí, jehož páteří je říčka Gasteiner Ache.

Gasteinské údolí - Silbergasser - Detail krční čakry
Detail krční čakry

Podobně jako v akupunktuře, kde kovovými jehlami lze ovlivnit proudění energie v lidském těle, umisťují se v litopunktuře do starých energetických bodů Země kamenné obelisky. Do kamenů jsou vytesané znaky, kosmogramy. Pomáhají dostat se do vědomí prostoru a místo se začne samo lépe uzdravovat, snadněji obnoví vnitřní sílu. Všechny civilizace znaly tyto skryté dimenze, ale v moderní době se na ně zapomnělo. Alfred a jeho pracovní skupina se pokouší obnovit kontakt s neviditelným světem a léčit planetu, která je v těžké situaci. Podél Gasteiner Ache vedou silnice a cyklostezka, první obelisk od posledního je vzdálen asi 33 km, ale přímo k jednotlivým kamenům je potřeba vždy dojít pěšky.

A tak vyrážíme s Alfredem za sedmi čakrami Gasteinu. První stanoviště najdeme na konci tunelu do údolí, v místě zvaném Gasteiner Klamm. Tvoří ho kamenné bloky, zapřené do sebe tak, aby připomínaly bránu – vstup do údolí, symbol začátku a konce, příchodu a odchodu. Další kámen s bohatým kosmogramem je umístěn vedle kašny v Dorfgasteinu. Vybízí k radosti ze života. Třetí obelisk stojí v lázeňském parku v Bad Hofgasteinu a symbolizuje sílu i zranitelnost solar plexu. Čtvrté zastavení představuje asi nejsilnější zážitek. Rozpolcený kámen jako symbol polarity je umístěn přímo u mohutného vodopádu v Bad Gasteinu. Toto místo má dlouhou kultovní tradici, o čemž svědčí dolmen z doby kamenné. Pátý litopunkturní bod je v lese u pramene léčivé minerální vody Evian Quelle. Symbolizuje hrdlo, tedy komunikaci s okolím, se světem. Léčivý účinek tohoto pramene je vzácný a věhlasný.

Bad Gastein - Silbergasser - Vodopád v Bad Gasteinu a srdcová čakra
Vodopád v Bad Gasteinu a srdcová čakra

Šesté stanoviště představuje sílu informací, které sbírá voda z horských pramenů, aby následně protekla jezery Bockhartseen do bystřiny Gasteiner Ache. Na samém konci údolí obehnaného velehorami nacházíme symbolickou korunu. Zde se propojují vrcholy hor s hvězdami a napájejí se zde pramenící vodou. Koruna vytesaná do sedmého kamene symbolizuje duševní sílu a věčnost.

Další články z vydání o Rakousku naleznete zde

Bad Gastein