Národní park Dartmoor

 

Neobvyklé klimatické a půdní podmínky mají geologickou příčinu. Vysočinu Dartmooru tvoří až 280 milionů let starý žulový hřbet, který se táhne od souostroví Scily až do východního Devonu. Jeho nejvyšší částí je právě kamenná náhorní plošina Dartmoor, pokrytá jen slabou vrstvičkou kyselé neúrodné rašelinné půdy. Typické jsou žulové bloky obrovských balvanů na jednotlivých vršcích, nazývané tor, které vznikly puklinovým zvětráváním obnažených vrcholů pahorků. Je tu i specifické klima, vanou zde silné větry a častý je déšť i mlha…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2009
Další informace o Anglii naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart