Nejnavštěvovanější hrad

Dnešním návštěvníkům stačí přejít krytou dřevěnou lávku a už jsou u pokladny, kde ke vstupence dostanou skládačku s plánky a základním popisem téměř padesáti hradních sálů a dalších prostor (k dispozici je dokonce i v češtině), případně audioprůvodce v osmi jazycích (čeština mezi nimi zatím není), a již jsou na prvním nádvoří a mohou se vydat svým tempem na poznávací dobývání hradu. V minulosti to ale skuteční dobyvatelé takhle jednoduché rozhodně neměli. I nevelký pás vody oddělující ostrůvek od břehu stačil spolu s rafinovaně vybudovaným systémem opevnění k tomu, aby byl hrad prakticky nedobytný. Přesto byl dvakrát ve své historii vojensky obsazen, v obou případech však původní posádka kapitulovala a vydala hrad bez boje.
Nejstarší písemná zmínka o hradu pochází z roku 1150, kdy už Chillon patřil savojskému rodu, ale první pevnost tu stála snad už v 9., nejpozději 10. stol. Historie Chillonu se rozděluje na tři období, z nichž každé je symbolizováno jednou výjimečnou postavou, pro hrad obzvláště významnou. První je období savojských hrabat a posléze vévodů, které trvalo do roku 1536. Symbolickou postavou je hrabě Petr II. Savojský, který byl hlavou svého rodu a pánem na Chillonu v letech 1255–1268. Savojští v té době neměli jednu stálou rezidenci, ale dvůr se podle potřeby stěhoval z jednoho hradu na druhý. Jak ale získávali Savojští v oblasti dnešního západního Švýcarska stále větší území, stoupala do popředí strategicky výhodná poloha Chillonu u obchodní cesty vedoucí od Velkého svatobernardského průsmyku. Petr II. se významně zasloužil o rozšíření a přestavění hradu, z nějž chtěl vybudovat letní rezidenci svého rodu, ale také o modernizaci správy celého savojského panství. Od konce 14. stol. ztrácel Chillon stále více na svém někdejším významu, což se marně pokoušel zvrátit vévoda Amadeus VIII., pozdější papež Felix V., který v roce 1436 nařídil jeho další rozsáhlou přestavbu. Nakonec skončil hrad jako sídlo lokálního správce a nepříliš frekventované vězení, aby přesně o sto let později poprvé změnil své pány…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2020