Nejzápadnější na Loiře

Zámek Goulaine, vzdálený od obvyklých turistických cest, patří k méně známým. Je zároveň nejzápadnější z těch, které se do exkluzivní společnosti „zámků na Loiře“ počítají.

Leží necelých 20 km od Nantes, ve vinařském kraji úrodného údolí Loiry. Rod Goulaine ho obývá, s výjimkou let 1788 až 1858, již téměř celé tisíciletí. Jedním z nejznámějších předků nynějšího zámeckého pána byl Mathieu de Goulaine, jenž v roce 1149 působil ve funkci velitele města Nantes a svou rozvahou přispěl k uzavření mírových dohod mezi králi Francie a Anglie, za což mu oba udělili právo užívat znaky ze svých královských erbů: leopardy a lilie…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 6/2002.

Další informace o Francii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Skalický