Nové Hrady – znovuobjevená Popelka na jihu Čech

VÍTKOVCI A ROŽMBERKOVÉ
První zmínka pochází z roku 1279, větší osada se však v místě pozdějších Nových Hradů začala vyvíjet již od začátku 12. stol. V té době byl pravděpodobně postaven významný pomezní hrad, který plnil funkci strážního a opěrného bodu při zemské bráně. Impulsy k založení Nového hradu přicházely od druhé poloviny 13. stol. V listině z roku 1279 byl již majitel Nových Hradů uveden jako dominus Hogyrius de Gretzen, tedy Ojíř z Nových Hradů. Žil v letech 1253–1306 a patřil k landštejnské větvi Vítkovců. O pět let později, v roce 1284, byly již Nové Hrady nazývány městem.
Další významnou událostí byl prodej novohradského panství Rožmberkům. Vítek z Landštejna tak učinil 18. srpna 1359. Za stanovenou kupní cenu 7053 kop a 63 grošů se novými majiteli hradu, města i okolí stali čtyři rožmberští bratři Jošt, Oldřich, Jan a Petr. Město, ale i celé novohradské panství, tak bylo pro dalších 252 let spojeno s nejmocnějším jihočeským šlechtickým rodem. Již roku 1368 udělili Rožmberkové městu u „Nového hradu“ volnost pro samosprávní rozhodování…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2010

Shopping Cart