Krásné už pět století

Budování nové tvrze a štědré dary obci ale nakonec přivedly Černčického do dluhů a vrcholem neštěstí byl velký požár roku 1526, který pohltil celé městečko. Po této zkáze musel Černčický Nové Město prodat. Nabídl je tenkrát mocnému rodu Pernštejnů, od nichž si zároveň koupil malé panství na Moravě.
S Pernštejny začala nová historie Nového Města. Do konce 15. stol. zde vyrostlo podle jednotného plánu na svou dobu moderní město s centrálním obdélníkovým náměstím a s honosnými měšťanskými domy, které se pyšnily krásnými renesančními štíty obrácenými do náměstí. Zvlášť nápadné jsou dnes už vzácné obloučkové štíty domů na severní straně. Na všech stranách náměstí se také uchovalo podloubí. V podstatě stejnou podobu jako za Pernštejnů si historická část města udržela celých pět století. A je to právě náměstí, které budí obdiv i údiv návštěvníků. Podobně romanticky působí zámek. Stojí skromně v rohu náměstí, oddělený od veřejného prostranství hlubokým hradním příkopem. Na nádvoří si můžeme přečíst jména všech jeho majitelů, za jejichž erbovními štíty se skrývají mnohé osobní tragédie…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2015