3 2015 Romantické Česko

V mechu a kapradí

V Novém lese, kousek od Kuksu na svahu Labského údolí, leží nejunikátnější přírodní park, jaký si vůbec lze představit. Z vůle hraběte Šporka a dovednosti Matyáše Brauna se tady spojilo sochařské umění s přírodou v jedinečný celek, který nemá obdoby…

Romantický Sychrov

Romantický Sychrov

Je Sychrov, růžovošedý rozlehlý zámek usazený v malebné krajině severovýchodních Čech, krásnější na jaře, když v jeho zahradě rozkvétají voňavé rododendrony, v létě, kdy se nad jeho střechami prohánějí buclaté bílé mraky, na podzim, kdy ho obklopí žluť a červeň dubů a lip, nebo v zimě, kdy je zasypán sněhobílým popraškem? Těžko říci. Sychrov, monumentální sídlo Rohanů na pomezí Podještědí a Českého ráje, se ukazuje návštěvníkům v celé své kráse v jakoukoli roční, a dokonce i denní dobu…

Ráj české země

Vybrat to nejkrásnější z Českého ráje je obtížný úkol. Romantická údolí a rozsáhlá skalní města se tu střídají s rozkvetlými loukami a roubenými staveními. Vedle toho se tyčí středověké hrady a jako skvosty se v zalesněné krajině blýskají romantické zámky. Ze skalních vyhlídek a četných rozhleden je možné tuto fantastickou scenerii pozorovat z ptačího pohledu…

Krásné už pět století

Málokterá obec zná přesné datum svého založení. Nové Město nad Metují to ví na hodinu a den přesně. Základní kámen položil nový majitel panství Jan Černčický 10. srpna 1509 ve dvě hodiny odpoledne. Tak zní farní zápis. Tento českobratrský šlechtic měl se svým novým poddanským městem velké plány, ale neblahé události následných patnácti let jako by se proti němu spikly. Zpočátku se vše dařilo – městečko rostlo rychle, i když spíše živelně než plánovitě. Převážně dřevěné domy se shlukly hlavně kolem panské tvrze postavené na samém konci opukového ostrohu, vysoko nad zaklesnutým meandrem říčky Metuje…

Vítkovická industriální romantika

Že by mohl být ohromný kolos ze zrezivělých trubek něčím romantický? Je to možná s podivem, ale když na siluety bývalých železáren zasvítí světlo měsíce nebo různobarevné umělé osvětlení a vy zrovna stojíte v davu stejně naladěných lidí a užíváte si kvalitní světové hudby, můžete to s přehledem nazývat romantikou…

Krajina dvojího nebe

Když první kachní zagágání probudí rybníky zachumlané do mlh, celý kraj zatají dech v očekávání svítání. Pak se slunce konečně vyhoupne nad koruny borovic a poslední cáry par se pomalu rozplynou. Rybníky upřou ještě rozespalý pohled vzhůru a v tu chvíli jim nebe spadne do oka. A záhy se v celém kraji blyští nebe mezi loukami i uprostřed lesů, leží pod rybničními hrázemi a kousek nebíčka se zaleskne i na návsích obklopených selskými usedlostmi…

Paže v lokti ohnutá

Polohou jedno z nejromantičtějších měst naší země leží na žulové skalní ostrožně nad meandrem Ohře, jenž odpradávna svým tvarem připomínal lidem důležitý kloub v jejich těle. A tak hrad a po něm i město pod ním dostaly jednoduché jméno – Loket. Jako mluvící znamení v městské pečeti i znaku se objevila paže v lokti ohnutá a třímající meč…

Romantika na objednávku

Lichtenštejnské cykloturistické stezky spojují nejkrásnější místa na někdejším panství slavného rodu na jižní Moravě. Značí je erb Lichtenštejnů, kteří po staletí s citem starostlivých hospodářů modelovali zdejší přírodní prostředí a s hravostí romantických snílků ho obohacovali o jedinečné stavby. Vytvořili tak krajinářské dílo, jež si snadno podmaní každého návštěvníka…

Krásy Českého krasu

Krajina tak romantická, že v ní lze snít. Krajina tak otevřená, že v ní lze číst. Krajina tak dramatická, že v ní lze i dobrodruhem být. Jihozápadně od Prahy, zhruba od Barrandovských skal až k Berounu a pak ještě dál ke Koněprusům a Suchomastům, leží pahorkatina, kterou protíná úchvatné údolí Berounky téměř napůl…

Průhonický zámecký park

Jen pár kilometrů za Prahou, na dohled od hradby panelových sídlišť, se nachází jeden z našich nejkrásnějších zámeckých parků – Průhonice. Vrcholné krajinářské dílo světového významu je cenné i z botanického hlediska svou kolekcí našich i cizokrajných dřevin, mezi nimiž vyniká sbírka rododendronů…

Přírodou Máchova kraje

Od prvního září loňského roku máme nové velkoplošné chráněné území, které vzniklo vládním nařízením tak, že pod jednu správu byly sloučeny dvě blízké, ale vzájemně izolované oblasti – Kokořínsko, chráněné jako krajinná oblast již od roku 1976, a dosud nechráněná část Dokeska. Oficiální název nové jednotky je Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj…

České Švýcarsko

Jeskyně víl, Vinný sklep, Sokolí hnízdo, Trpasličí jeskyně, Myší díra, Pastýřská stěna. Stačí letmý pohled do mapy a z místních názvů je zřejmé, že hledáte-li romantiku, jste tu správně. Vítejte v Českém Švýcarsku, říši skalních měst, soutěsek, hlubokých údolí a stolových hor. Říši, kterou kdysi dávno prý obývali loupežníci, víly a trpaslíci – a kdo ví, možná obývají i nadále…

Romantická země

Při hledání romantických míst Česka záhy objevíme starou pravdu, že celá naše země je neskutečně krásná. A romantická je už nesmírnou pestrostí svých krajinných celků, které jako pestrobarevné střípky vytvářejí ve svém souhrnu pozoruhodný obraz. Vybrat jen několik míst bude vždy znamenat nutný kompromis, protože místa opomenutá budou opomenuta neprávem.