Romantický Sychrov

Romantický Sychrov

Největší lesk a slávu zažil Sychrov v 19. stol., kdy tu v přepychu žil rod Rohanů, pocházející původně z Bretaně. Své bohatství a vysoké společenské postavení dávali Rohanové najevo honosnými místnostmi s kazetovými stropy, bohatě vyřezávaným nábytkem a dlouhými zdobenými záclonami. Na tehdejší dobu luxusní sídlo vybudoval Karel Alain Gabriel Rohan, francouzský šlechtic, který utekl do Čech před Velkou francouzskou revolucí. Rohan zámek koupil v roce 1820 jako zchátralou, původně patrovou barokní budovu ze 17. stol. a nechal ho přestavět v duchu tehdejších romantických představ na reprezentační sídlo v empírovém stylu. Pro dnešní podobu zámku byly zvláště významné následující úpravy v novogotickém stylu z let 1847–1862, kdy na Sychrově sídlil kníže Kamil Josef Idesbald Filip Rohan. Tvůrcem veškerého nábytku se stal místní řezbář s osobitým stylem Petr Bušek. Jeho mistrovství můžeme obdivovat například na propracovaném, bohatě zdobeném zábradlí ve schodišťové hale nebo na vybavení velké jídelny, která připomíná spíše rytířský sál.
Rohanové na zámku pobývali celých 125 let. O tom, jak vypadal život bohaté šlechtické rodiny na venkovském sídle v 19. stol., si návštěvníci mohou udělat ucelenou představu při celoročních prohlídkách zámeckých interiérů. Základní prohlídková trasa je zavede kromě několika pokojů v přízemí především do interiérů prvního patra jižního, západního, severního a východního křídla včetně části Bretaňské věže – uvidí tak kapli, schodišťovou halu, pokoje pro hosty, dámské a pánské apartmá, knihovnu, kulečníkový salon nebo honosnou jídelnu…

Romantický Sychrov