Od kostela ke kostelu

V kontextu omezeného počtu několika dnů, které má návštěvník Říma zpravidla k dispozici, může toto množství působit až beznadějným dojmem. Tím spíš, že většina kostelů je zajímavá nejen historicky a architektonicky, ale v interiéru ukrývá i cenná umělecká díla význačných malířů či sochařů, případně platí tohle všechno dohromady. Věřící se vztahem k určitému konkrétnímu světci mají volbu trochu zjednodušenou, protože se řídí svým srdcem. Turisté, které zajímá hlavně umění, se musí rozhodnout třeba podle oblíbených umělců nebo podle toho, v které části města se právě pohybují. Na následující stránky jsem zcela subjektivně vybral několik pozoruhodných kostelů na různých místech Říma, které určitě stojí za vidění.

U Tibery

Na Aventinu stojí velká cihlová stavba, která je ale z ulice tak nenápadná, že by se dala snadno minout. Daleko lépe je vidět ze sousedního malého parku Savello, známého také pod poetičtějším názvem Giardino degli Aranci (Zahrada pomerančů). Tam ovšem soutěží o pozornost s nádherným výhledem na Tiberu a Řím z vyhlídkové terasy, kterou park končí. Jsme u baziliky Santa Sabina, která patří k nejstarším římským svatostánkům. Na rozdíl od mnoha jiných, které také stojí na stejném místě již od antiky, ale jejich architektura i vzhled interiéru se během dalších staletí různě pozměňovaly, tady máme tu čest s opravdu původní římskou bazilikou. Její pozdější úpravy, zejména barokní, byly odstraněny na počátku 20. stol., takže dnes můžeme s klidným svědomím konstatovat, že jde o nejlepší dochovaný příklad raně křesťanského kostela v Římě…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2015