Odlesky Velikého Řecka

Až sem dosahoval starověký Krotón, významný přístav, obchodní a kulturní středisko, sídlo vzdělanosti. Jeho centrum s nezbytnou akropolí se nacházelo asi o deset kilometrů severněji, v místech nejstarší středověké části dnešního města Crotone. Právě tam ve zbytcích městských hradeb, ve zdech kastelu Karla V., katedrály či biskupského paláce lze zahlédnout četné antické fragmenty využité jako stavební materiál. To, co se nezužitkovalo v 16. století, posloužilo zhruba o dvě stě let později při stavbě nového městského přístavu. Ale oni už staří Římané… Dobrá, vydejme se po stopách Krotónu a dalších řeckých měst v Kalábrii trochu systematičtěji a pečlivěji, bude to výprava nadmíru zajímavá…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2005

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Hofmann

Shopping Cart