U Messinské úžiny

Kolem roku 700 př. n. l. založili Řekové na tyrhénském pobřeží Kalábrie, v nejužším, severním místě úžiny, malou osadu Skylla. Dnes je to rybářské a rekreační městečko Scilla, kterému dominuje mohutná pobřežní skála s pevností Castello dei Ruffo. Na skalním úpatí, kde měla být sluje hrůzné obludy, leží malebná rybářská čtvrť Chianalea. Stupňovitě klesá po skále až k moři a čelní fronta jejích kamenných domů sestoupila dokonce až na mělké mořské dno. Kolem těchto domů nevede žádná pobřežní cesta ani pěšina. Mělké moře s balvanitým dnem je soukromou mořskou zahradou těchto starobylých kamenných stavení, z jejichž zvýšených podlaží se sestupuje po kamenných stupních rovnou do vody. Vlny pohupují před okny kotvícími loďkami a mezi skalisky dovádějí děti…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2005

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslava Janoušová