Oranienburg je jiný

Páté největší město Braniborska dusilo dlouhá desetiletí temné dědictví druhé světové války v podobě koncentračního tábora Sachsenhausen, který se rozkládal na jeho severním okraji. V dobách NDR navíc nebylo mnoho jiného, co by se tu dalo ukazovat. Jenže za posledních dvacet let se ve městě a jeho okolí hodně změnilo, a tak se Oranienburg rozhodl dokázat turistům, že jim může kromě pietního místa a muzea Sachsenhausen nabídnout i leccos dalšího.

Do úspěšného boje o turisty vyrazilo město se sloganem „Oranienburg je jiný“. Díky poloze na Havole, kterou umocňuje fakt, že přímo ve městě odbočují z řeky k východu Oder-Havel-Kanal a k západu Ruppiner Kanal, je město významným centrem vodní turistiky. Nabízí se tu různé výletní trasy pro kánoe, kajaky, motorové čluny i hausbóty. Pro lodě do délky 20 m je v nově vybudovaném Zámeckém přístavu na Havole, otevřeném v roce 2009, k dispozici 82 kotvišť. Kolem města je hustá síť cyklostezek od regionálních až po dálkovou trasu Berlín-Kodaň, nechybějí ani trasy pro pěší turisty.

V příštím roce bude Oranienburg slavit 800. narozeniny. První písemná zmínka o obci s původním jménem Bochzowe, z kterého se posléze vyvinul Bötzow, totiž pochází z roku 1216. O 16 let později pak získalo Bochzowe městská práva. Významnou úlohu při nejrůznějších akcích souvisejících s oslavami bude hrát nejvýznamnější městská památka – zrekonstruovaný zámek a nově upravený zámecký park. V této souvislosti je třeba zmínit ještě další slogan, který zdejší turistický úřad používá: „Jiní mají Sissi nebo Dianu. My máme Luisu Henriettu.“

Řeč je o princezně Luise Henriettě Oranžsko-Nassavské, kterou v jejích 19 letech pojal roku 1646 za manželku Bedřich Vilém I. označovaný v dějinách jako „velký kurfiřt“. Při jednom loveckém výletu s manželem se seznámila s Bötzowem. Zdejší krajina s vodou a loukami jí připomínala její rodné Nizozemí a kurfiřt jí v roce 1650 Bötzow se všemi příslušejícími vesnicemi, lesy a jezery daroval na doživotí. Hned v následujícím roce nechala princezna tehdejší malý lovecký zámeček přestavět na zámek v holandském stylu tvořený hlavní budovou a pavilonky kolem. Dala mu jméno podle svého rodu – Oranienburg. Za svou dnešní podobu vděčí zámek jejímu synovi, kurfiřtu Bedřichu III., který se roku 1701 stal jako Bedřich I. prvním pruským králem. Ten ho nechal na přelomu 17. a 18. stol. přestavět ve velkolepou trojkřídlou barokní rezidenci…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Braniborsko