Po stopách moderní architektury

Kolem roku 1900, kdy probíhaly asi nejrozsáhlejší modernizační úpravy a přestavby evropských měst, se fenomén tzv. asanace dotkl samozřejmě také Říma. Tento očistný stavitelský zákrok se v novém italském hlavním městě začal uskutečňovat hned po sjednocení Itálie v roce 1870 ve snaze transformovat ho ve fungující středisko nové země. V rámci těchto stavebních změn, při nichž se upravily a ozdravily určité oblasti, bylo historické město poměrně drasticky proťato několika komunikačními tepnami (Corso Vittorio Emanuele II, Via del Tritone, Via Veneto, Via XX Settembre), které umožnily rychlejší a pohodlnější pohyb. Celý proces modernizace a okázalé oslavy nové jednotné země vyvrcholil do jisté míry přímo v historickém jádru stavbou turisticky oceňovaného kolosálního Vittoriana na Benátském náměstí, připomínajícího svým tvarem bílý psací stroj, posměšně však všeobecně nazývaný „pisoár“…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2005

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Eva Krátká