Poutní místa Orlických hor

Nenápadná malá obec Vraclav, schoulená v romantickém údolí asi pět kilometrů severozápadně od Vysokého Mýta, nabízí působivý barokní areál, jenž v minulosti proslul jako poutní místo i lázně. Již v 11. století zde bylo zbudováno přemyslovské hradiště, původně zvané Vratislav, jež střežilo důležitou Trstenickou stezku. Do dějin se krvavě zapsalo v roce 1108, kdy zde byl na příkaz knížete Svatopluka usmrcen Vršovec Mutina. Správním střediskem zůstala Vraclav až do poloviny 13. století, kdy tuto funkci převzalo město Vysoké Mýto…