Provincie Barcelona

Téměř polovina obyvatel provincie, více než dva a půl milionu, žije v regionu Barcelonès, tedy v samotné Barceloně a jejím nejbližším okolí. Zbylé tři miliony jsou rozesety po jedenácti dalších comarcas (krajích). Úředními jazyky, tak jako v ostatních katalánských provinciích, jsou katalánština a španělština.
Pro zviditelnění provincie poněkud zastíněné velkolepou Barcelonou a k přilákání turistů také mimo hlavní město byla vytvořena turistická značka Costa Barcelona (Pobřeží Barcelona). Zahrnuje šest z celkových 12 krajů, které se vyznačují hustou sítí služeb a širokou nabídkou volnočasových aktivit.
I když termín Costa Barcelona neodkazuje pouze na vlastní pobřeží, pro turistický ruch je právěpobřeží nadmíru důležité. Jde o desítky kilometrů rozmanité krajiny na severovýchod a jihozápad od metropole. Leží tu rybářské vísky jako Garraf nebo Arenys de Mar, šarmantní přístavy jako Sitges, najdeme zde strmé útesy i skryté zátoky a samozřejmě také 21 písečných pláží, které se chlubí modrými vlajkami…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2017