Rejvíz – evropská chráněná lokalita

To je Rejvíz, penzion a občerstvení, nezbytné zastavení všech turistů. Pár set metrů odtud začíná smrkový les. Čím hlouběji do něj vcházíme, tím je světlejší, protože štíhlé kmeny smrků postupně střídají borovice blatky a pokroucené kmeny bříz karpatských. Vstupujeme do největšího rašeliniště Moravy, chráněného Ramsarskou úmluvou a zařazeného do nejvyššího stupně státní ochrany. To je Rejvíz, národní přírodní rezervace a evropsky významná lokalita…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2008

 

Shopping Cart