Římov stále láká poutníky

Nejpůsobivější zážitky však přináší procházka po trase pašijové (křížové) cesty, vytvářené pod širým nebem v blízkém okolí obce postupně od roku 1658 až do první čtvrtiny 18. století. Pětadvacet zastavení u kapliček s pašijovými scénami oživují pestré fresky, malované kulisy i desítky dřevěných, štukových či kamenných soch…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2008