Ruské muzeum

Muzeum dnes zaujímá celý komplex budov poblíže Něvského prospektu, jehož jádro tvoří výstavný Michajlovský palác, ušlechtilá klasicistní stavba z let 1819–1825, která i sama o sobě zasluhuje mimořádnou pozornost. Jako rezidenci velkoknížete Michaila, mladšího bratra cara Alexandra I., jej tehdy postavil Carlo Rossi, v Rusku naturalizovaný Ital a jeden z nejuznávanějších petrohradských architektů své doby. Právě Michajlovským palácem Rossi vytvořil své zřejmě vůbec nejvýznamnější dílo. Impozantní je přes 200 m dlouhé hlavní průčelí stavby (nepůsobící však nijak velikášsky), ozdobené reliéfním vlysem o 44 polích V. Demuta-Malinovského; jeho střed zvýrazňuje monumentální portikus nesený 20 polosloupy a celkový efekt díla posilují i obě boční, o něco nižší křídla obklopující prostranství na způsob barokního „čestného dvora“. Velká pozornost byla věnována též utváření a bohaté výzdobě interiérů; i zde vše podle Rossiho vlastních návrhů…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2006

Další informace o Rusku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaromír Adamec

Shopping Cart