Salento

Salento – Symboly přímořské krásy

Poloostrov Salento okouzluje nejen svými městy a vesnicemi, ale také nádherným pobřežím, plážemi a přírodou.

U vstupu do historické části Otranta se na skále prudce klesající do moře vypíná Castello Aragonese, mohutný, strategicky důležitý hrad obklopený širokým příkopem, který nechal postavit Fridrich II. a na konci 15. stol. ho přestavěl Alfons II. Neapolský, bratranec aragonského krále Ferdinanda II. Otranto je nejvýchodnějším městem na italském „podpatku“, do Albánie je to odtud přes Otrantský průliv jen 75 km, za jasného počasí jsou v dálce vidět balkánské hory. V minulosti se městu přezdívalo „brána Orientu“, protože se díky svému přístavu stalo významnou křižovatkou obchodních cest. Dodnes jsou tu na každém kroku patrné stopy nejrůznějších kultur, které ho v průběhu staletí ovlivňovaly.
Při procházce starým městem objevíme malý byzantský kostel z 9.–10. stol., v apsidách s dochovanými freskami z 10. a 16. stol. Nejstarší kostel ve městě je zasvěcen sv. Petrovi, který měl podle legendy cestovat z Palestiny přes Otranto do Říma. Úzké středověké uličky plné obchůdky s uměleckými předměty směřují k Piazza del Popolo. Občas v nich spatříme kamenné koule, které připomínají obléhání města Osmany. V létě 1480 vyslal turecký sultán Mehmed II. Dobyvatel k apulijským břehům flotilu 128 válečných lodí a během dvou týdnů Turci město obsadili.
Další významnou památkou je krásná katedrála Zvěstování Panny Marie (Santa Maria Annunziata). Největší katedrálu v Apulii postavili Normané, vysvěcena byla v roce 1088. Hlavní průčelí je až na působivou rozetu velmi prosté, ve srovnání s jinými středověkými kostely v jižní Itálii prakticky bez jakékoli výzdoby. Pýchou katedrály je velká podlahová mozaika, největší v Itálii, kterou v letech 1163–1165 vytvořila skupina umělců pod vedením mnicha Pantaleona z proslulého kláštera San Nicola di Casole několik kilometrů jižně od Otranta. Mozaika zobrazuje strom života s Adamem a Evou, výjevy ze Starého zákona, středověkých rytířských knih a bestiářů, najdeme zde znamení zvěrokruhu stejně jako scény z legendy o Alexandru Velikém, ve středověku velmi oblíbené. Dílo odráží rozmanitost a vzájemné ovlivňování kultur, které se v normanském období v jižní Itálii střetávaly – od antických tradic přes vlivy byzantské, germánské a normanské až po orientální.
Každoročně proudí do katedrály davy poutníků. Ti ale nepřicházejí obdivovat Pantaleonovu mozaiku, nýbrž míří do kaple Mučedníků, kde jsou v sedmi zasklených výklencích uloženy kosti asi 800 tzv. mučedníků z Otranta, kteří byli po dobytí města Turky v roce 1480 popraveni proto, že se odmítli zříci křesťanské víry. V roce 2013 byli všichni papežem Františkem svatořečeni.
Jen pár kilometrů severně od Otranta leží dvě jezera Alimini. Větší Alimini Grande má slanou vodu a převážně skalnaté břehy porostlé hustým piniovým lesem a středomořskou křovinatou vegetací. Menší Alimini Piccolo napájí řada sladkých pramenů, po většinu roku je jeho voda sladká, ale v létě se stoupajícím výparem roste i její salinita. Když se vydáme po pobřeží dál na sever, dostaneme se záhy k útesům Torre Sant’Andrea. Z křišťálově čisté vody se tyčí skaliska, která se stala symbolem krásy apulijského pobřeží. Jeden z nejnápadnějších útvarů dostal jméno Sfinga – je to skutečně umělecké dílo vytvořené přírodou.
Asi 16 km severně od Otranta leží letovisko Torre dell’Orso. Pohled z pobřežní silnice na zdejší záliv je úchvatný. Písečnou pláž tu chrání piniový les a z překrásně průzračného moře vyčnívá dvojice skalisek nazvaná Le Due Sorelle (Dvě sestry). V pobřežních skalách naproti nim najdeme jeskyni sv. Kryštofa (Grotta di San Christoforo), která údajně sloužila už prvním křesťanům a později Byzantincům. „Příroda vytvořila v této části pobřeží kouzelná, ale i tajemná místa,“ pokračuje naše průvodkyně Carmen a vede nás několik kilometrů dál k další „povinné“ turistické zastávce, kterou je Roca Vecchia, archeologické naleziště z doby bronzové se zbytky zdí a hrobek helenistické a messapiánské kultury, kolem nichž bylo ve středověku postaveno opevnění. Pozoruhodná je Grotta della Poesia, komplex tří jeskyní se zřícenými stropy jeskyně s provaleným stropy, která se otevírá do břehů…

 

Shopping Cart