Severozápad Skotska

Pro žádnou jinou část Skotska není tak určující její geologická minulost, jako právě pro severozápad. Nejen hory vytvarované ledovci, ale též lochy a tvar pobřeží nesou stopy dávné minulosti. Pro dnešní vzhled severozápadního Skotska byly do značné míry určující děje spojené s pradávným horotvorným obdobím v dějinách Země, známým jako kaledonské vrásnění a probíhajícím na počátku prvohor. Stáří zdejších hornin je vskutku ohromující – na některých místech se tu setkáváme s vůbec nejstaršími horninami Britských ostrovů – tzv. lewisianskými rulami, které vznikly asi před třemi miliony let. Ty úplně nejstarší vyvřeliny se nazývají scourian podle vesnice Scourie v historickém hrabství Sutherland…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2008

Další informace o Číně naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart