Slonem v ulici Sihanoukville

Sihanoukville

Měst, která nesla jméno podle významných politiků ještě za jejich života, je nebo bylo ve světě dost: Petrohrad, Washington, Titograd, Stalingrad, Gottwaldov… V jednom je však Sihanoukville všechny předstihuje: král Sihanuk, který jeho vznik inicioval, si mohl užívat existence města se svým jménem ještě téměř po šedesáti letech od jeho založení.

Život Norodoma Sihanuka ale probíhal o dost divočeji, než jsme u novodobých monarchů zvyklí. Do královského křesla usedl prvně v roce 1941, v pouhých 19 letech. Paradoxně právě v době, kdy se Sihanoukville začal podle jeho představ stavět (1955), se královského majestátu vzdal ve prospěch svého otce, který byl předtím při následnictví přeskočen. Sihanuk se totiž chtěl věnovat aktivní politice, což mu královská hodnost, jakkoli uctívaná, neumožňovala. V letech 1955–1968 zastával s přestávkami post předsedy vlády, po smrti otce v roce 1960 pak navíc přijal hodnost „hlavy státu“, což byla jakási nově stvořená náhražka královského titulu. O deset let později ho však zbavil faktické moci generál Lon Nol, pučista s podporou USA. Tehdy byl nově zrozený Sihanoukville přejmenován na Kompong Som, což bylo jméno původní osady v tomto místě. Sihanuk uprchl do exilu, azyl našel v Pekingu a Pchjongjangu.

Poté, co Kambodžu ovládli v roce 1975 Pol Potovi Rudí Khmerové, se sice do země vrátil, avšak zůstal pod dozorem v domácím vězení. Od roku 1979, kdy Kambodža zažívala občanskou válku, se opět uchýlil do exilu. Do své vlasti se znovu vrátil až v roce 1991. Dva roky poté přijal znovuzřízený královský titul a z Kompong Somu se oficiálně zase stal Sihanoukville. Králem pak Sihanuk zůstal až do roku 2004, kdy předal žezlo svému synovi, česky mluvícímu Norodomu Sihamonimu.

Lidé v okolí Sihanoukville (khmersky Krong Preah Sihanuk) pro město dodnes často používají tradičnější označení Kompong Som, což možná někdy může vyjadřovat i jejich politické preference. Snad by se dalo říci, že Norodom Sihanuk se těšil všeobecné oblíbenosti jen tehdy, když byl králem. Jeho aktivní politikaření však napáchalo i dost škod a nese též určitou míru odpovědnosti za útrapy, jimiž si Kambodža v posledním půlstoletí prošla.

Nicméně skutečností zůstává, že právě díky Sihanukovi vznikl jediný hlubokomořský přístav v zemi, což Kambodžu do značné míry otevřelo světu. Dodejme, že v době angkorské i poangkorské se Khmerové dostávali k moři přes deltu Mekongu, jenomže tu zabral na konci 17. stol. Vietnam, a tak byla Kambodža odtržena od významějšího přístupu k moři, a to navzdory tomu, že má 443 km dlouhé pobřeží u Thajského zálivu. Teprve se vznikem Sihanoukville se věci začaly měnit. Postupně vzniklo prosperující město, které patří i mezi nejproduktivnější v zemi – mj. se zde vaří nejznámější kambodžské pivo Angkor. V současnosti zde žije necelých 100 000 obyvatel. Díky nedávno opravené a rozšířené silnici č. 4 se město také více přiblížilo Phnom Penhu; nějakých 250 km, které tato města oddělují, se teď dá překonat při troše štěstí i za čtyři hodiny.

Sihanoukville vznikl na začátku kopcovitého poloostrova, jehož pobřeží je navíc dost členité. To přispívá k určité nepřehlednosti města, neboť ulice…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Laos a Kambodža

Sihanoukville