Solné jezero a Chala Sultan Tekke

Pro přírodovědce, kteří nic nedbali na legendy, byla existence solného jezera u Lárnaky dlouhou dobu menší záhadou, neboť se nemohli shodnout na přesném mechanismu jeho vzniku. Jistotu přinesl teprve detailní geologický průzkum v druhé polovině minulého století, který prokázal, že jezero vznikalo koncem 2. tisíciletí př. n. l., kdy v důsledku postupného výzdvihu pobřeží došlo v těchto místech k uzavření mělkého mořského zálivu. Protože nejhlubší část zálivu, nyní dno jezerní pánve, dosud setrvává pod úrovní mořské hladiny, prosakuje k němu slaná voda bariérou propustných písků a štěrků a s pomocí sezonních dešťů vždy během zimních měsíců zaplaví pánev. V tomto stavu jezero setrvá do konce jara. Od května do srpna pak sluneční paprsky opakují to, co svatý Lazar zařídil v jednom okamžiku – promění vodní hladinu v bělavou vrstvu třpytivé soli, vysokou přibližně 20 cm…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2009

Shopping Cart