Středověké město Provins

Provins, známé pod přídomkem „město středověkých trhů“, leží uprostřed Francie v oblasti Île-de-France, asi 90 km jihovýchodně od Paříže. Ve středověku patřilo několik století k mocnému hrabství Champagne, jehož vládci byli vazaly francouzských králů. Dodnes si zachovalo středověký charakter, zejména v tzv. Horním městě s dosud neporušenými hradbami. K nejnápadnějším stavbám tam patří Caesarova věž – třípatrová stavba z 12. století zakončená kuželovitou střechou postavenou v dnešní podobě o pět století později. Její jméno ji spojuje s legendou o založení města v římských dobách. Dolní město bylo od 18. století přestavováno, vznikly tam nové bulváry a většina hradeb vzala za své, přesto i v této části zůstali svědci středověké slávy, jako třeba několik mlýnů a koželužen.

Provins však nebylo jen tak ledasjakým středověkým městem, nýbrž místem, kde se konaly slavné a ekonomicky velmi významné trhy. Celkem se jich v Champagne konalo během roku postupně šest na čtyřech různých místech, každý přitom trval nejméně šest týdnů. V Provins byly trhy dva – první, „květnový“, začínal v úterý před svátkem Nanebevstoupení Páně, druhý, trh sv. Ayoula z Provins, pak 14. září, ve svátek Povýšení svatého kříže. Jediné město Provins si ze všech čtyř tržních míst (dále Troyes, Lagny a Bar-sur-Aube) zachovalo dodnes svůj původní charakter. O jeho dávné slávě svědčí i počet obyvatel, který byl ve středověku jen o málo nižší, ne-li stejný jako dnes (12 000). Trhy se zde konaly již asi od roku 1120, největšího rozkvětu dosáhly na konci 12. a ve 13. století. Trhy v Champagne patřily k prvním svého druhu, poprvé třeba propojily nizozemské výrobce látek s italskými barvíři i s exportními centry, mezi nimiž vévodil v té době Janov. Staly se tak jedním z prvních projevů vzájemné provázanosti evropské ekonomiky, která patří k typickým znakům vrcholného středověku. Obchodovalo se tu nejen s látkami, vlnou či barvivy, ale také s kožešinami, šperky a četnými dalšími druhy zboží. V mnoha ohledech se trhy v Champagne staly vzorem pro organizaci podobných podniků v jiných částech Evropy, ať už to bylo v severní Itálii (Janov, Siena – trhy od roku 1179), vlámských Bruggách (1200) či Německu (Frankfurt nad Mohanem – 1240).

Kromě trhů a z nich plynoucího bohatství bylo město Provins ve středověku proslaveno i svými trubadúry. Ti ostatně měli skvělý vzor – hrabě Thibaud (Theobald) IV., za jehož vlády v první polovině 13. století dosáhlo město vůbec největší slávy, byl nejen udatným válečníkem, ale také básníkem a jedním z největších trubadúrů své doby.

Další články z vydání o francouzských památkách UNESCO zde

Provins