Stromy se jménem náčelníka

Všechny druhy sekvojí jsou živoucími fosiliemi z pozdních druhohor a hlavně třetihor. V té době patřily k nejrozšířenějším druhům na planetě a především díky nim existují i naše současné zásoby hnědého uhlí. Paleontologové popsali několik desítek vyhynulých druhů, které znají z třetihorních zkamenělin. Předpokládá se však, že v dobách jejich největšího rozmachu existovaly stovky, možná i tisíce druhů sekvojí. Většina z nich nepřežila ledové doby a konkurenci jiných stromů, a tak se do našich dob dochovaly jen tři druhy. Až do roku 1944 se dokonce vědělo pouze o dvou a jejich výskyt se omezoval na americký kontinent. Ve zmíněném roce byl objeven třetí druh v čínské provincii Chu-pej nazvaný Metasequoia glyptostroboides, česky metasekvoje čínská. Postupně se stal oblíbenou okrasnou dřevinou a občas jej můžeme nalézt v zámeckých parcích nebo botanických zahradách, u nás například v Průhonicích…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2015