Subiaco – místo, kde se zrodilo evropské mnišství

Řád, který měl takový vliv na Evropu a stal se nejenom kulturním, ale i mocenským fenoménem Západu, však začínal ve velmi skromných podmínkách.
Vydáme-li se asi 70 km na východ od Říma, můžeme navštívit místa, kde začal svou pouť dějinami zakladatel řádu svatý Benedikt (480 – 543 n. l.). Malé městečko, založené poblíž venkovského sídla císaře Nerona (zvaného Sublaqueum), se dnes jmenuje Subiaco a je výchozím bodem pro cestu zpátky do historie. Ať jsme již dorazili do Subiaka vlakem, autobusem či autem, všemi těmito dopravními prostředky je sem z Říma cesta poměrně snadná. Dál už ale musíme putovat pouze pěšky.
Široké schodiště nás vede k prvnímu zastavení na naší pouti. Na skalnatém ostrohu nad městečkem byl v 10. století postaven klášter zasvěcený sestře svatého Benedikta, svaté Scholastice. Mohutný, dodnes fungující komplex je možné navštívit po celý rok – kromě polední siesty, jak je ostatně na jihu zcela běžné. Klášter byl mnohokrát v průběhu dějin přestavován a upravován, ale přesto si uchoval nejstarší části v podstatě nedotčené. Vnitřní prostory jsou určovány třemi chiostry (dvory), z nichž každý je v jiném architektonickém slohu – románském, gotickém, renesančním, a každý zároveň ukazuje jednu velkou stavební i dějinnou epochu kláštera. Je to zvláštní uzavřený svět. Podle prastaré tradice jsou tyto dvory obrazem ráje na zemi…

Úplné znění článku naleznete na v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2004

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz