Hory, v nichž skutečnost předbíhá fantazii

Profesor Saussure, mimochodem syn účastníka prvního úspěšného výstupu na Mont Blanc, se zabýval botanikou, fyziologií a chemií, a byl i uznávanou autoritou v geologických vědách. Někdy na sklonku 80. let 18. století se na něj obrátil Francouz Déodat Gratet de Dolomieu se žádostí, zda by nemohl prozkoumat vzorky vápencové horniny, které sebral v údolí řeky Adiže. Zaujaly ho tím, že na rozdíl od jiných vápenců téměř nereagovaly s kyselinou solnou. Saussure amatérskému přírodovědci vyhověl a došel k překvapivému závěru: měl před sebou horninu vzhledově velice podobnou vápenci, avšak odlišného chemického složení. Neznámý minerál, který ji tvořil, určil jako podvojný uhličitan vápenato-hořečnatý. Dolomieu chtěl, aby byl nazván saussurit, profesor však odmítl a naopak prosadil název dolomit, jenž se začal souběžně používat také pro horninu. Nakonec ještě z Francouzova jména vznikl i název celé horské oblasti – poté, když v roce 1864 vyšla anglická kniha The Dolomieus Mountains. Jeden český geolog kdysi napsal, že „…vápenec má bratra, jenž se od něho liší jen tím, že se poněkud ušmudlal od hořčíku, což mu dává větší odolnost…“

Úplné znění článku naleznete na v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2004

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz