Šumavská archa

Dva spojené národní parky na obou jejích svazích, na české straně navíc rozšířené o pásmo CHKO vytvářejí jedno z největších chráněných území v Evropě. Šumava se svým po staletí neprostupným Královským hvozdem, s rozlehlými pláněmi na plochém hřbetě, se starobylými stezkami a rýžovišti zlata byla vždy velice osobitým a také odlehlým přírodním celkem. Ať se k ní blížíme od podunajských rovin nebo od jihočeských pánví, vždy se impozantně zvedá nad okolní krajinu jako trup mohutného, temně zeleného plavidla.
Její obyvatelé, žijící dlouho ve svých uzavřených komunitách, byli svérázní lidé, kteří se povětšinou živili těžkou prací. Byli to voraři a dřevaři, kutali zlato i železnou rudu, ale dovedli vyrobit i křehké křišťálové poháry a z kusu dřeva vyřezat půvabné sochy Panenky Marie.
I když jako celek působí šumavské horské pásmo mohutným a kompaktním dojmem, jeho příroda je křehká stejně jako zdejší lidské vztahy. V minulém století proplula šumavská archa zničující bouří, kdy bylo poničeno mnoho jejích hodnot. Kůrovec a kyselé deště ničily její lesy, války znepřátelily její obyvatele, technický rozvoj zlikvidoval její tradiční řemesla a socialistický systém nechal zpustnout na české straně mnoho kulturních památek, ba vyhladil celé vesnice. A mezi Čechy a západní Evropu natáhl tři řady ostnatých drátů. Začátek nového století a zároveň tisíciletí je nadějí na klidnější a zodpovědnější evropské časy a v té době by měla i Šumava, jako bouří těžce poškozená loď, projít zásadními opravami a nápravami poničených přírodních i společenských hodnot.
Skleněná archa na BřezníkuSymbolem zranitelnosti i krásy šumavské přírody, stejně jako stále trvající řemeslnické zručnosti zdejších obyvatel a také projevem snahy po obnovení česko-německé vzájemnosti se stalo podivuhodné umělecké dílo, které dostalo jméno Skleněná archa. Je impozantní a působivé jak svým ztvárněním, tak výrazným ideovým poselstvím.
Zelenou, skleněnou loď, dlouhou pět metrů, vytvořili bavorští skláři v roce 2003 ze 480 skleněných, rýhovaných žeber. V následujícím roce byla křehká bárka vložena do ochranné dřevěné dlaně, kterou zase vytvořili čeští řezbáři ze Šumavy. A pak se tato symbolická Skleněná archa vydala na svou rovněž symbolickou plavbu po šumavských přístavištích, podporovaná Česko-německým fondem budoucnosti.
Vyplula z Dobré Vody u Hartmanic, od kostela svatého Vintíře, kde byla při společné bohoslužbě vysvěcena a s božím požehnáním začala plnit své poslání. V roce 2004 pobyla ještě v Březníku u Modravy, v údolí Luzného, Na Poledníku, v Prachaticích a ve Stožci. Každé její „připlutí“ do nového místa doprovázela řada kulturních a společenských akcí. I když je to plavba symbolická, má mnoho konkrétních cílů – sblížení obou národů, oživení starých tradic a obnovení společné ochrany šumavské přírody, která je stejně křehká a zranitelná jako Skleněné archa.

Hledáte ubytování na Šumavě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jaroslava Janoušová