Sv. Mikuláš - Bari - Festa di San Nicola - Svátek svatého Mikuláše

Festa di San Nicola

Oslavy svátku sv. Mikuláše (Festa di San Nicola) probíhají v Bari vždy od 7. do 9. května. Každým rokem sem v tyto dny přijíždí na 20 000 poutníků z celého světa. Staré centrum města kolem baziliky je okázale vyzdobeno, nádherné světelné instalacemi působí magickým dojmem a přispívají k tomu, že sváteční pocit je tu téměř hmatatelný.

Jen málo chrámů na světě má tolik návštěvníků jako bazilika sv. Mikuláše v Bari. V roce 1096 zde byli všichni účastníci první křížové výpravy do Svaté země, po nich sem přicházeli papežové, vojevůdci, car i císař, královny ze všech koutů světa, prezidenti, kosmonauti a mnoho dalších významných osobností vědy, umění a literatury. V roce 2007 poklekl před hrobkou světce i ruský prezident Putin, zapálil na jeho počest svíčku a jako každý poutník vytáhl kapesník a vsunul jej opatrně a s velkou pokorou otvorem k relikviím, aby nasál „manu“ sv. Mikuláše… O významu tohoto světce pro ruské pravoslaví svědčí i jeho socha v nadživotní velikosti na nádvoří baziliky, kterou sem ruský prezident věnoval.

Sv. Mikuláš - relikviář svatého Mikuláše
Kaple s relikviáři

Slavnosti začínají 7. května ráno průvodem ulicemi starého města. Velkou ikonu světce doprovází pět stovek církevních služebníků. Následujícího dne se obzvláště dojemné procesí vydává se sochou sv. Mikuláše k přístavu, odkud je vylosovanou bárkou vyvezena na moře. Doprovází ji flotila pestře vyzdobených rybářských člunů. Davy věřících a poutníků setrvávají hodiny u mola, což symbolizuje čekání na příchod relikvií sv. Mikuláše. Po návratu sochu slavnostně přivítají městští i církevní hodnostáři a pak je nošena ulicemi. Odpoledne patří akrobatické letce italského letectva Frecce Tricolori, která předvádí svoji velkolepou show. Poslední den pokračují slavnosti eucharistií, při které se kněz modlí k sv. Duchu a prosí o obnovení „zázraku svaté many“, tekutiny vytékající z relikvií sv. Mikuláše.

Sv. Mikuláš se narodil někdy mezi roky 260 a 280 v Pataře v maloasijské Lykii a zemřel 6. prosince 326, možná ale také 345, 351 nebo 365 v lykijské Myře, dnešním tureckém Demre v jihozápadní Anatolii, kde působil jako biskup. Proč je pohřben právě v Bari? V 11. stol. měla všechna mocná italská přímořská města své svaté patrony, jenom Bari ne. Po dobytí Normany roku 1071 zažilo do té doby jedno z významných byzantských měst všeobecný hospodářský i politický úpadek. Aby se opět vzpamatovalo, přišli konšelé se skvělým nápadem: dostat do Bari ostatky sv. Mikuláše, který byl již tehdy ve městě především Byzantinci velmi uctíván. I přes odpor pravoslavné církve bylo rozhodnuto převézt ostatky z pravoslavného kláštera v Myře, v té době již ovládané muslimy, do „bezpečí“. V roce 1087 vyrazila expedice se 70 námořníky a obchodníky do Antiochie, odkud výsadek námořníků zamířil do Myry. Tamním mnichům měli nabídnout za relikviář 300 zlatých. Když mniši odmítli, došlo k násilí a část relikvií byla prostě ukradena. Zbytek později odvezli benátští křižáci. Po dlouhé dobrodružné cestě plné nebezpečí dorazila výprava konečně 9. května zpět do Bari, kde už ji nadšeně očekávali obyvatelé města, aby oslavili záchranu svatých kostí před Saracény. Zlé jazyky ale tvrdí, že relikvie byly do Bari převezeny spíše z hospodářských důvodů než z náboženských pohnutek. Krádež relikvií pro zvýšení popularity místa jejich uložení byla v té době běžnou praxí. Brzy nato byla postavena bazilika s kryptou, kam byly relikvie uloženy.

Sv. Mikuláš - Bari - soch svatého Mikuláše při slavnosti jeho svátku
O svátku sv. Mikuláše se tato socha světce vyváží na moře a poté v procesí nosí městem

Krypta je i dnes úžasným místem duchovní síly. Mystický prostor nese 26 starověkých sloupů s římskými hlavicemi. V sarkofágu z drahého mramoru se zachycuje zázračná mana, která se během roku vytvořila ze světcových ostatků. Při obřadu 9. května se z hrobky vyjme nádoba asi s půl litrem tekutiny záhadného, zázračného původu. Čistě chemicky je to destilovaná voda a nevěřící se domnívají, že vzniká kondenzací vodní páry v sarkofágu. Tuto manu, hojně naředěnou svěcenou vodou, pak kněží rozdělují do tisíců farností nebo prodávají poutníkům.

V blízkosti baziliky najdeme také Museo Nicolaiano s nejrůznějšími pergameny, emblémy, rukopisy, ikonami a sochami, které souvisí s historií baziliky a se životem a působením sv. Mikuláše. Zajímavostí je určitě dokument týkající se mořeplavců, kteří ostatky sv. Mikuláše přivezli a byli za to městem odměněni. Přesně udává, kdo kolik obdržel, kdo odměnu odmítl nebo nedostal nic, protože nepocházel z Bari.

Další články z vydání o Apulii naleznete zde

Sv. Mikuláš