Sváteční noc

Malta je silně katolická země, a nedílnou součástí zdejšího života jsou proto všemožné svátky podle náboženského kalendáře. Kromě společných svátků, které se slaví v celé zemi, jako jsou Vánoce a Velikonoce, je pro každou obec nejvýznamnější událostí její Il-Festa, svátek jejího patrona či patronky. Dokonce tak významnou, že se přesouvá v kalendáři – skoro všechny svátky se kvůli pěknému počasí slaví na Maltě od května do září, i když v kalendáři najdeme příslušné jméno úplně jindy. A tak, projíždíte-li v létě Maltou, velmi často se vám naskytne zvláštní pohled. Nikde jinde žádné vlajky nejsou, ale náhle nad jednou obcí spatříte hrdý les praporů. Na dlouhých žerdích jsou snad všude – zdobí nejen kostelní věže či budovu radnice, ale vlají i nad plochými střechami většiny domů…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2009
Další informace o Maltě naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart