Villa Valmarana ai Nani – zahradní průčelí

Tiepolova Villa Valmarana

Villa Valmarana
Za „šťastnou a geniální“ označil J. W. Goethe výzdobu venkovské vily, kterou navštívil na své italské cestě v září 1786. Byla to Villa Valmarana, již sotva třicet let předtím freskami vyzdobil jeden z největších benátských mistrů a která se řadí k nejslavnějším dílům pozdního baroka.

S rodinou Valmaranů je v Benátsku spojeno nejméně sedm venkovských rezidencí a tři z nich se dokonce mohou honosit autorstvím Andrey Palladia. Ačkoliv díla tohoto velkého mistra pozdní renesance oprávněně přitahují asi největší zájem turistů, v souvislosti s Valmarany však rozhodně nesmíme opomenout jednu stavbu, která je daleko mladší než vily Palladiovy: barokní vilu na jihovýchodním předměstí Vicenzy (sotva 500 m od slavné Palladiovy vily La Rotonda), která patří Valmaranům už od roku 1715 a pro odlišení od ostatních se nazývá Villa Valmarana ai Nani podle řady 17 kamenných trpaslíků (nani) nad přístupovou cestou.

Vilu si dal původně postavit bohatý právník a literát Giovanni Maria Bertolo a v prvotní podobě byla dokončena v roce 1670, tedy již v době baroka, i když stále ještě v osvědčeném palladiánském duchu. V roce 1715 ji koupil Gustino Valmarana a o pět let později nechal radikálně přestavět. Valmaranové byli stará aristokratická rodina původem z Vicenzy, avšak díky svým zásluhám ve válkách proti Turkům byli uznáváni i v řadách benátského patriciátu. Tomu odpovídal i jejich životní styl a náročnost při výběru umělců, kteří pro ně pracovali.

Villa Valmarana - Sál s výmalbou věnovanou Aeneovi od Giovanni Battista Tiepola
Sál s výmalbou věnovanou Aeneovi – vlevo „Aeneus představuje kartaginské královně Dido Kupida oblečeného jako Ascanius“, vzadu „Venuše zjevující se Aeneovi u pobřeží Kartága

Přestavby se ujal Francesco Muttoni, který dal vile pozdně barokní podobu. Především ji ze dvou stran opatřil trojúhelníkovými štíty se sochami, doplnil ji velkými vnějšími schodišti a připojil k ní tzv. foresterii s hostinskými pokoji i další nezbytné objekty jako například stáje. Interiér pak zcela ovládlo rokoko s bohatým štukováním a velkými plochami vyhrazenými malířské výzdobě. Giustino Valmarana pro ni získal G. B. Tiepola, jednoho z nejvyhledávanějších (a nejdražších) benátských umělců, který byl tehdy na vrcholu své umělecké dráhy.

Giovanni Battista (Giambattista) Tiepolo, benátský rodák, patřil k umělcům, kteří obnovili slávu benátského malířství po dočasném útlumu v 17. stol. Benátčané vystavení tlaku Osmanské říše ztráceli tehdy jednu pozici za druhou, město čelilo úpadku a velikáni jako Tizian, Veronese nebo Tintoretto byli už mrtvi (zemřeli v poslední čtvrtině 16. stol.). Došlo však k zázraku, když právě v Benátkách v 18. stol. vyvstala generace umělců, zejména malířů, která dokázala znovu uchopit odkaz předchozí doby a spojit ji s novými poznatky (např. v oblasti optiky), a to v duchu vypjatého, divadelního patosu líčených událostí. Zejména v názoru na kompozici odvážných shluků postav vznášejících se v prostoru (v perspektivě di sotto in sù) byli novátory, stejně jako v barevném podání, usilujícím o maximální přiblížení k jasu denního světla – tedy v naprostém kontrastu s předchozí zálibou v temnosvitu a v dramatických střetech světla a tmy.

Villa Valmarana - Tiepolova iluziví výmalba interiéru
Některé menší sály zdobí i iluzivní výmalba – všechny sochy ve výklencích jsou „jen“ namalované

Temnosvitu byla částečně poplatná ještě tvorba malířů, jako byli Sebastiano Ricci a G. B. Piazzetta na počátku století, a je samozřejmě patrný ještě v počátcích Tiepolovy tvorby před rokem 1720. Ale s přílivem objednávek (v roce 1717 už je uváděn jako příslušník cechu) se jeho paleta projasňuje a velkou roli v tom hrají i zakázky nástěnných maleb, tedy fresek na bílé omítce, které už samy o sobě nabízejí volbu lehkých, prosvětlených barev v zachycení postav a předmětů zalévaných denním světlem (často se hovoří o tzv. luminismu). A navíc se jedná o velké plochy na stěnách a stropech interiérů, kde dosavadní plastická dekorace hraje už jen roli jakýchsi rámců pro velkolepé výjevy (ba dokonce průhledy do nadoblačných výšin), případně sama ustupuje stranou. Mnohdy i obvyklé architektonické články jsou zastoupeny pouze iluzivní malbou, jak to známe i u nás z fresek J. L. Krackera.

Tiepolo byl vynikající a pohotový kreslíř s obdivuhodným citem pro perspektivu, jemuž nečinily žádné problémy postavy v nejneobvyklejších pozicích a perspektivních zkratkách, a navíc vynikající kolorista. Takže zakázky se hrnuly ze všech stran a Tiepolo je stíhal jen s největším vypětím, i když do práce později zapojil i dva své syny, Giovanniho Domenica a Lorenza. Maloval oltářní obrazy i rozsáhlé nástěnné cykly v Benátkách, Miláně, Vicenze a dalších městech, byl zván na královské dvory…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Benátsko

Villa Valmarana