Tři „nej“ na Paseo del Prado

Muzeí a galerií výtvarného umění je zde bezpočtu. Nejvýznamnější z nich má uměnímilovný návštěvník Madridu hezky „po ruce“ v jediné ulici, výstavné Paseo del Prado ve východní části centra. Na prvním místě je samotné Prado, bezpochyby jedna z největších uměleckých sbírek na světě. Takřka naproti němu stojí Museo Thyssen-Bornemisza, sice menší, ale i tak se skvělou kolekcí evropského umění. Trojici na „třídě umění“ doplňuje poměrně mladé Muzeum královny Sofie, patřící k nejvýznamnějším institucím pečujícím o moderní umění.

Museo del Prado vzniklo jako Královské muzeum malířství a sochařství ve druhém desetiletí 19. stol. z iniciativy Isabely de Braganza, manželky Ferdinanda VII. Podle jejího přání mělo být muzeum institucí otevřenou veřejnosti a sloužící všeobecnému vzdělání, podobně jako o něco starší pařížský Louvre. Tím se výrazně lišilo od jiných, mnohdy daleko starších uměleckých sbírek, které byly dosud víceméně vyhrazeny jen vybraným návštěvníkům…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2010

 

Shopping Cart