Turistika a rekreace

Jedním z prvních alpských odvážlivců byl básník Francesco Petrarca, který se dvěma průvodci vystoupal roku 1336 na „Větrné hory“ Mont Ventoux, a nadšeně pak psal o potěše srdce i ducha, již tento dotek přírody u něj vyvolal. Vzal za svou větu sv. Augustina „Zvedněte oči k horám, od nichž se vám dostane pomoci“ a také se inspiroval četbou o výstupu Filipa Makedonského na tesalskou horu Haemus. Došel k poznání, že přirozená zvídavost spojená s fyzickou námahou působí psychickou radost z dosažených cílů a ze splynutí s přírodou…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2007

Radvana Kraslová