Velbloudí maraton

Tohle označení je jedním z výmluvných ocenění významu, jaký velbloudi po dlouhá staletí pro člověka měli. Mohlo by se zdát, že nástup moderní techniky během 20. století je pošle do pomyslného důchodu a ponechá je přinejlepším ve výbězích zoologických zahrad, leč nestalo se. Ostatně časté výstražné značky několika typů a nápisy „Pozor, velbloudi!“ kolem tuniských silnic jsou toho dobrým důkazem. Pravdou je, že s ústupem tradičního kočovného života a poklesem významu karavanní přepravy zboží se množství velbloudů snížilo. Kromě tradičního využití v zemědělství se ale pro ně našlo v mnoha zemích i nové uplatnění v turistice, a tak není divu, že počátkem 90. let 20. století se počet velbloudů v celé Africe odhadoval asi na 13 milionů, v Tunisku zhruba na 180 tisíc…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2007

Další informace o Tunisku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart