Víc než jen kostel

Tím víc zarazí pohled na průčelí kostela – kde nic, tu nic, pouze holé cihly a kámen. Tolik se tu šetřilo? Vůbec ne. Živelná katastrofa? Ale kdepak! Lidský faktor, mohli bychom říci moderně. A ne ledasjaký. Ani nebudeme příliš zjednodušovat, když zkonstatujeme, že za současný vzhled průčelí mohou pět set let staré spory mezi Michelangelem a papežem Lvem X., kterým nebyl nikdo jiný než Giovanni de’Medici, syn Lorenza Nádherného.
Kostel San Lorenzo patří k nejstarším ve Florencii, což mj. dokumentuje i jeho obrácená orientace směrem k západu. Poprvé ho vysvětil v roce 393 milánský biskup sv. Ambrož. V 11. stol. byl kostel přestavěn v románském slohu a roku 1059 znovu vysvěcen, ale rozhodující pro jeho dnešní podobu byl až začátek 15. stol. Další přestavbu tehdy financovali Medicejští – nejprve Giovanni di Bicci, který nechal postavit Starou sakristii na konci levé příčné lodi, a po určité přestávce Cosimo Starší, jenž převzal nanční zodpovědnost za celé dílo, které zahrnovalo nejen dostavbu příčné lodi, ale také stavbu nového trojlodí. Jak záhy uslyšíme, v mecenášském angažmá zde pokračovali i další příslušníci rodu, a tak není divu, že se z kostela San Lorenzo stal vlastně „rodinný“ kostel Medicejských, z nichž mnozí tu jsou i pohřbeni. Už na konci 19. stol. má svůj původ nelogické rozdělení celého komplexu mezi tři instituce, které znamená existenci tří různých vstupenek a čtyř vchodů. Z patra křížové chodby se vstupuje do knihovny, z přízemí do chrámové pokladnice, kam sice platí vstupenka do kostela a Staré sakristie, ale pro jejich návštěvu je třeba křížovou chodbu zase opustit a vejít levým vchodem v hlavním průčelí baziliky. Úplně na opačné straně celého komplexu je pak pokladna a vchod do Muzea medicejských kaplí, což je společné označení Knížecí kaple a Nové sakristie…

Shopping Cart