Všechno, co jste kdy chtěli vědět o olympismu

Tři z myšlenek vizionáře, sportovce, historika, vzdělavatele a zakladatele tradice novodobých olympijských her, Charlese Pierra de Frédy, barona de Coubertin, se sluší doplnit ještě olympijským mottem Citius, altius, fortius neboli „Rychleji, výše, silněji“, které však není oslavou sportovního vítězství, nýbrž výrazem výtečnosti, jíž lze dosáhnout tak, že člověk ze sebe vydává na každodenním základě to nejlepší a postupně se zlepšuje – na stadionu i v životě. S heslem přišel také Coubertin, který ho označil za „program mravní krásy“, avšak jeho autorem není on sám, nýbrž jeho přítel, dominikánský kněz Henri Didon, jenž s ním uzavřel svůj projev na sportovních hrách mládeže v Arcueil, které organizoval.
Každé dva roky upoutá pozornost světové veřejnosti město, v němž se právě koná letní či zimní olympiáda. Ale hlavní město olympismu je už více než 100 let jediné – Lausanne na břehu Ženevského jezera, kam baron de Coubertin přeložil z Paříže během 1. sv. války sídlo Mezinárodního olympijského výboru (MOV). V den 125. výročí založení MOV, 23. června 2019, bylo v parku Louise Bourgeta ve čtvrti Vidy západně od centra otevřeno jeho nové sídlo, které shromáždilo všech skoro 600 zaměstnanců MOV, dosud pracujících na různých místech města, pod jednou střechou. Moderní třípatrová budova z dílny dánského architektonického studia 3XN ve spolupráci se švýcarskou firmou IttenBrechbühl splňuje všechny nároky udržitelnosti a její architektura je naplněna olympijskou symbolikou, od vnějšího tvaru vycházejícího z pohybu sportovce, přes centrální vnitřní schodiště odvozené z olympijských kruhů až po solární panely na střeše uspořádané do siluety mírové holubice přistávající v parku.
Hlavní město olympismu ovšem nabízí ještě jednu stavbu, pro turisty, milovníky sportu a vyznavače olympijské myšlenky významnější, tentokrát východně od centra ve čtvrti Ouchy, také pouhých pár desítek metrů od nábřeží. Navrhli ji Mexičan Pedro Ramírez Vázquez a Švýcar Jean-Pierre Cahen, otevřena byla na den přesně o 26 let dříve než nové sídlo MOV a známá je pod akronymem TOM vytvořeným z jejího anglického názvu – The Olympic Museum. Dvacet let po svém otevření prošlo v roce 2013 muzeum i malý Olympijský park ve svahu před ním kompletní obnovou a modernizací, která pro muzejní expozice znamenala nejen zdvojnásobení výstavní plochy, ale po instalační a technologické stránce také vstup do 21. stol. Základním posláním Olympijského muzea není primárně prezentace jeho sbírek, jakkoli rozsáhlých, ale prezentace olympijské myšlenky. A i když středobodem jeho návštěvy je pochopitelně sport, expozice návštěvníkům umožňují vydat se i do světa historie, kultury, designu či technologií. Muzeum vypráví do značné míry o tom, jak sen jednoho muže nabyl podoby mezinárodního hnutí spojujícího miliardy lidí…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2020

Shopping Cart