Vyšebrodský klášter

Letos 1. června tomu bylo přesně 750 let, kdy proběhl zakládací akt, jímž Vok I. z Rožmberka věnoval půdu pro vznik cisterciáckého kláštera a zároveň mu zaručil trvalou materiální podporu. Stalo se tak poblíž malé tržní osady s německy mluvícím obyvatelstvem, která se rozkládala na kupecké stezce při dnes již neexistujícím brodu přes Vltavu a které se podle něj říkalo Hohenfurt, později česky Vyšší Brod. Podle legendy, poprvé zmiňované v 1. polovině 17. století, Vokovi kdysi hrozilo utonutí, když přejížděl na koni rozvodněnou Vltavu…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2008

Shopping Cart