Vyskeř

Kuželovitý kopec Vyskeř vypadá z dálky jako kupka sena, kterou zanechal sedlák na louce, když odběhl na oběd. Čedičový vrch, zvaný též Hůra, se vypíná nad stejnojmennou obcí do výšky 465 m n. m. a patří k charakteristickým dominantám panoramatu Českého ráje.

Na vrcholu stojí poutní kaple sv. Anny, která byla postavena v roce 1830, i když první připomínky o její předchůdkyni sahají mnohem dále do historie – až do roku 1348. Původní kaple však byla císařem Josefem II. zrušena a v roce 1791 prodána obci. Neudržovaná stavba zcela zpustla. V roce 1830 se začalo pracovat na obnově kaple a dva roky poté, 22. července 1832, byla znovu vysvěcena. Kapli postihlo několik přírodních pohrom – úder blesku hned rok po novém vysvěcení nebo prudké krupobití v roce 1929, proto musela být několikrát opravována. Místní považují kapličku za ukazatele počasí: bíle zářící stěny věští pěkné počasí, zašedlé brzký déšť.

V obci, která se nachází 6 km jižně od Turnova, najdeme kamenný novorománský kostel Nanebevzetí Panny Marie s gotickým portálem, jehož současná podoba pochází z počátku 20. stol. Dodnes visí na kostelní věži zvon Václav, který byl za 2. světové války odvezen neznámo kam, ale naštěstí se jej podařilo po válce najít neporušený v Praze. Horší osud měl druhý zvon Marie, který byl rozbit na střepy během 1. světové války. Hned vedle kostela stojí dřevěná zvonice z roku 1504 na atypickém osmibokém půdorysu, se šindelovou střechou a kamennou podezdívkou.

Od hřbitova vede až na vrch Hůry unikátní křížová cesta, kterou nechal postavit vyskeřský farář Jan Baptista Strachlin v roce 1825. Tehdy vedla cesta po holém úbočí kopce. Čtrnáct zastavení poslední cesty Ježíše Krista na Kalvárii tvoří pískovcové sloupky, do kterých byly vsazeny obrázky malované na plechu. Na začátku 20. stol. už b…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Český ráj