Z mostu k promenádě

Lima má mnohem delší historii, než naznačuje rok 1535, kdy byla založena. Již ve 2.–7. století se na centrálním pobřeží Peru rozvíjela kultura Lima a pozůstatky jejího obřadního střediska Huaca Pucllana lze dnes zhlédnout v moderní čtvrti Miraflores. Ostře tak kontrastují s dynamickou tváří Limy 21. století. Traduje se, že Francisco Pizarro pokřtil budoucí metropoli jako Město králů, Ciudad de los Reyes, neboť o jejím založení bylo rozhodnuto na svátek Tří králů. Už na nejstarších španělských mapách Peru se však vedle tohoto honosného a symbolického jména začal objevovat název Lima, který nakonec původní označení zcela vytlačil. Přitom dodnes není zcela jasné, jak toto slovo, zřejmě aymarského původu, vzniklo – snad odkazuje na životadárnou řeku Rímac, která městem protéká…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2009