Z nuly do všech stran

„Střed světa a pupek Madridu“, jak označuje náměstí Karel Čapek ve Výletu do Španěl, je jedním z tradičních míst, kde si dávají Madriďané schůzky. V masovém měřítku to platí hlavně o silvestrovské noci, kdy zde davy vítají nový rok a o půlnoci každý polyká současně s odbíjením hodin ve věžičce na budově autonomní vlády tradiční kuličky hroznového vína. Před vládní budovou, která původně byla prvním madridským poštovním úřadem, je vzpomínaná dlaždice s nultým kilometrem a naproti ní jezdecký pomník krále Karla III., jehož podoba ani zde nezapře panovníkův přídomek Nosatec. Na rozlehlém náměstí, jež u východů z metra oživují nad rámec běžného ruchu mladíci v reflexních vestách s černými nápisy ORO, kteří nabízejí kolemjdoucím v době krize odkup jejich zlata, to není socha jediná. Na jednom konci září na podsaditém sloupu bělostná Venuše z dávno neexistující fontány, jíž však nikdo neřekne jinak než La Mariblanca. A na opačné straně ve své černi trochu nenápadný, nevelký, ale přesto velmi slavný výjev, známý z městského znaku: medvěd stojící na zadních a natahující se do koruny nízkého stromku planiky za jejími jahůdkám podobnými plody, vcelku trpkými, leč právě medvědy hojně požívanými…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2010