Z pštrosí farmy 12000 km do práce

Pštrosí farma rodiny Reviresco patří mezi menší hospodářství. Leží na samém jihu rozsáhlé pánve Velké Karoo a od menší sníženiny Malé Karoo, oblasti známé chovem pštrosů, ji odděluje jen horské pásmo Swartbergu.
Heimie s pýchou ukazuje svoje opeřence a vysvětluje podrobnosti o jejich chovu. Malé hejno chovných samců s černým peřím je zatím ve výběhu odděleném od samic se světlejším peřím, které je zbarveno více dohněda. Koncem května začíná doba toku, kdy samci mohou být i nebezpeční. V této době jsou společně se samicemi vypouštěni do velkých výběhů, aby měli volnost k páření. Každá samice snese v jedné snůšce kolem deseti vajec, za celou sezónu celkem 40 až 60 kusů. „Pokud z nich alespoň dvacet mláďat doroste, bude to úspěch“, říká Heimie a z velkého pytle sype drcenou vojtěšku na okraj menší ohrady, kde jsou mladí ptáci ve stáří pěti měsíců. Prudký vítr zvedá do výšky jemná pštrosí pírka, která mláďata ztrácejí při strkanici o vojtěšku. Přes ohradu vedlejšího výběhu zvědavě natahují své dlouhé krky šesti a sedmiměsíční pštrosi, celkem přes dvě stě ptáků. Za více než půl roku, až jim bude 14 až 15 měsíců, převezou se ve speciálně upravených kamionech na jatka do Oudtshoornu, hlavního jihoafrického střediska chovu pštrosů. Tamní farmy jsou ale také atrakcí pro turisty, kterým nabízejí jak ochutnávku pštrosích steaků, tak i jízdu na hřbetě některého z největších žijících ptáků.
Mladý farmář zdůrazňuje, že pštrosi se zpracovávají zejména na kůži a maso, a proto musí být jejich převoz velmi šetrný. Chovatelé mají největší problémy s jejich zdravotním stavem, protože dlouhé ptačí nohy jsou velice náchylné na onemocnění kloubů i na zlomeniny. Největší zhoubou jsou však různé infekční choroby, kdy občas nezbývá nic jiného než utracení celého hejna.
Veškeré práce na farmě vykonávají námezdní dělníci černé pleti. Heimie nebo jeho matka Adri je každé ráno svážejí z 20 km vzdáleného městečka Prince Albert, v němž paní Adri pracuje v turistickém informačním středisku. Počet najatých dělníků se den ode dne mění, podle toho, kolik je právě práce…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 12/2002

Další informace o Jihoafrické republice naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart