Za krásami provincie Ninh Binh

Hoa Lu
Pro Vietnamce, kteří uctívají své národní předky a hrdiny, bývá návštěva Ninh Binh spojena s vlasteneckou připomínkou, již ztělesňuje místo zvané Hoa Lu. Jeho návštěva už ale dnes jen stěží stačí k představě, že právě zde v letech 968–1010 stálo sídelní město vietnamských králů. Založil ho panovník Dinh Bo Linh, jehož nástup na trůn je spojen s ukončením tzv. tisícileté čínské nadvlády nad Vietnamem.
Konflikty se severním sousedem se táhnou celými vietnamskými dějinami, od dob dávno před naším letopočtem až do současnosti. Čínská dynastie Chan učinila na přelomu 3. a 2. stol. př. n. l. z říše Vietů (jež tehdy zahrnovala jen sever dnešního Vietnamu) svou podřízenou provincii. V následujících staletích pak Čína s přestávkami uplatňovala svou svrchovanost nad Viety, kteří se samostatnosti dočkali teprve v půlce 10. stol. Trvalo pak ještě nějakou dobu, než se nové království stabilizovalo, a v tom sehrál důležitou roli i zmíněný panovník.
Hoa Lu zůstalo sídelním městem až do roku 1010, kdy se panovníci dynastie Ly přestěhovali do Thang Longu, dnešní Hanoje – ta pak zůstala hlavním městem po většinu dalších věků. V malebné krajině dnes stojí dvě královské svatyně. Jedna je zasvěcena Dinh Bo Linhovi (zvanému také panovnickým jménem Dinh Tien Hoang), druhá pak panovníkům následující dynastie Le, kteří vládli rovněž odsud…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2019