Záhadný původ karibské oblasti

Ať to jsou Velké Antily s největším ostrovem Kubou nebo ostrovní drobotina Malých Antil, mají tyto tisíce mořských souší nejrůznější rozměry a tvary, jsou ploché i hornaté, sopečné i korálové, tvoří je horniny metamorfované i mořské vápencové usazeniny. Na některých ostrovech se těží rudy, jiné jsou pouze vrcholy sopek, v několika případech dokonce aktivních. Společné mají jen to křišťálově čisté a neobyčejně teplé Karibské moře.
Nejasný až záhadný je především původ a vývoj těchto ostrovů. Nezapadají totiž do žádného schématu, podle něhož se ostrovy v oceánech rodily. Neodtrhly se od amerického kontinentu, jako například Madagaskar od Afriky. Nejsou to ani dočasně potopené hory pevninského šelfu jako tisíce ostrovů na západním pobřeží Severní Ameriky. Dokonce ani nevyrostly jako mořské sopky z oceánského dna nad hlubokomořskými příkopy jako Aleuty nebo oblouky japonských ostrovů. Nevyvřely ani na středooceánském riftovém hřbetu jako Island, ba ani nad „horkou skvrnou“ jako Havajské ostrovy…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2006

Další informace o Karibiku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jan Votýpka