S časopisem Země světa do Vídně

Zájezd do Vídně s časopisem Země světa
Zájezd s redaktory časopisu Země světa do Vídně

Podrobný program zájezdu naleznete zde