Nezařazené

Jeruzalém - monotematické vydání časopisu Země světa

Tři tisíciletí města míru

Jeruzalém. Hebrejsky Jerušalajim, arabsky al-Kuds, posvátné město tří monoteistických náboženství a odedávna vysněný cíl poutníků… Jeruzalém V následujících článcích se budeme věnovat památkám, za nimiž sem dnes proudí každoročně miliony návštěvníků. Všechny jsou spojeny s příběhy, které utvářely dějiny města v rozpětí tří tisíc let, od doby, kdy polokočovné židovské kmeny od východu překročily Jordán a vybojovaly si …

Tři tisíciletí města míru Pokračovat ve čtení »

Moria - časopis Země světa - monotematické vydání věnované Jeruzalému

Památná hora Moria

Biblická hora Moria neboli Chrámová hora (hebrejsky Har ha-Bajit, arabsky Harám aš-Šaríf) je spjata s Abrahámovým krutým příběhem se šťastným koncem i s osudy proroka Muhammada a jako taková je drahá srdci tří monoteistických náboženství: judaismu, islámu i křesťanství.   Moria Ať se na Jeruzalém díváme odkudkoli, málokdy ji lze přehlédnout. Dominuje svému okolí a její …

Památná hora Moria Pokračovat ve čtení »

Chrám Božího hrobu - časopis Země světa - mnotematicé vydání věnované Jeruzalému

Chrám Božího hrobu

Nejposvátnějším místem křesťanství v Jeruzalémě je chrám Božího hrobu, ve východních církvích kostel Vzkříšení, onen chrám všeho křesťanstva podobající se „stářím zešedivělé matce, do jejíž tváře vryl boj dlouhého života hluboké stopy,“ jak skoro před sto lety napsal Gustaf Dalman, německý teolog a první ředitel Německého evangelického ústavu pro výzkum starověku ve Svaté zemi.   Chrám …

Chrám Božího hrobu Pokračovat ve čtení »

Bethesda - časopis Země světa - monotematické vydání věnované Jeruzalému

Bethesda – v sobotu neordinujeme

Kde vlastně žili rodiče Panny Marie a kde leží ono místo s podivným jménem, místo jednoho z Ježíšových slavných zázraků? Bethesda Při samém začátku Via Dolorosa, zhruba 50 m za Lví branou, spatříme po pravé straně ulice celkem nenápadný dům s výrazně rustikovaným průčelím a dvěma gotickými portály (jeden z nich, s arabským nápisem, je zazděný). Na něj …

Bethesda – v sobotu neordinujeme Pokračovat ve čtení »

Zeď nářků - časopis Země světa - monotematické vydání věnované Jeruzalému

Zeď nářků

Při známém židovském smyslu pro humor nám čtenáři snad prominou, že téma tak citlivé a bolestné otevřeme místní anekdotou, kam že to Židé v Jeruzalémě chodí naříkat… „No přece na finanční úřad,“ zní odpověď.                                Zeď nářků Historicky korektní a správná odpověď samozřejmě zní, že už více než 1900 let je to prostor před mohutnou zdí …

Zeď nářků Pokračovat ve čtení »

Západní Jeruzalém - časopis Země světa - Monotematické vydání věnované Jeruzalému

Západně od Starého města

Jeruzalém během svého vývoje po celá staletí až na malé výjimky nevybočoval z rámce definovaného prastarými hradbami. Teprve 19. stol. přineslo podstatnou změnu v organismu města, k němuž pojednou přibyla rozsáhlá předměstí. U jejich zrodu stál londýnský bankéř a filantrop sir Moses Montefiore. Když v polovině 19. stol. navštívil Jeruzalém, posvátné město svých židovských předků, byl zděšen hygienickými …

Západně od Starého města Pokračovat ve čtení »

Olivetská hora - časopis Země světa - monotematické vydání věnované Jeruzalému

Na svazích Olivové hory

Z Olivové hory máme celé město jako na dlani. Přímo před námi, za mohutnými hradbami, se rozkládá plošina Chrámové hory se zlatou kupolí Skalního chrámu a nízkou mešitou al-Aksá a o něco dále pak celé defilé významných památek od Sionu přes chrám Božího hrobu až k pahorkům na severní straně Jeruzaléma. Málokteré město na světě lze takto …

Na svazích Olivové hory Pokračovat ve čtení »

Jad Vašem - časopis Země světa - monotematické vydání Florida

Jad vašem

Na zalesněném kopci v západní části Jeruzaléma známém jako „Herzlova hora“ nebo „hora Vzpomínek“ (Har Herzel nebo Har ha-Zikaron) se rozkládá izraelský národní hřbitov, kde je pohřben Theodor Herzl, zakladatel moderního sionismu, i jiní významní synové a dcery národa a také vojáci i civilní oběti bojů za nezávislost. Na západních svazích pahorku je pak Jad …

Jad vašem Pokračovat ve čtení »

Země světa - Florida - Miami Beach

Miami Beach není Miami

Lidé si často myslí, že Miami Beach je prostě takovou hezkou čtvrtí floridského velkoměsta Miami, která zahrnuje pláže a pobřeží. Je to přirozené, protože leží na dohled od centra Miami a honosí se podobnými výškovými stavbami. Ve skutečnosti jde o samostatné město, jehož vznik a vývoj byl poněkud odlišný od jeho souseda.  Miami Beach leží na …

Miami Beach není Miami Pokračovat ve čtení »

Malebnosti, tvé jméno je Mikulov

Sedmitisícový Mikulov je městem, které se dá vychutnávat mnoha způsoby. Ten doslovný je spojen hlavně s vínem – vinice jsou všude kolem a míst, kde se dá víno ochutnávat, je tu bezpočet. Ale Mikulov je rovněž městem památek spojených především s knížecím rodem Dietrichsteinů. A do třetice – Mikulov má mimořádně malebnou polohu mezi nejjižnějšími kopečky Pavlovských vrchů, kterou mu většina našich měst může jen tiše závidět…