Forth Bridge -

Forth Bridge

Železniční most Forth Bridge přes zátoku Firth of Forth se považuje za jeden ze symbolů Skotska. Ostatně v roce 2016 si ho Skotové zvolili za největší industriální „zázrak“ své krásné země. Stojí nedaleko Edinburghu, a proto je snadno dostupný i místní dopravou. Dodnes je největší mostní stavbou svého druhu na světě. „Železnou drahou“ spojuje skotskou metropoli například s městy Perth, Inverness, Dundee či Aberdeen.

Když v úterý 4. března 1890 princ z Walesu, pozdější britský král Eduard VII., slavnostně otevíral most přes skotskou zátoku Firth of Forth, panovala taková vichřice, že mohl jen stříbrným klíčem utáhnout poslední matku a říci, či spíše zakřičet: „Dámy a pánové, prohlašuji Forth Bridge za otevřený…“

Forth Bridge
Podle samotných Skotů je Forth Bridge největším technickým unikátem v jejich zemi

Teprve o něco později, na slavnostním obědě, mohl pozvané hosty oslnit znalostmi o konstrukci mostu. „Několik údajů by mohlo zaujmout vaši pozornost,“ řekl tehdy syn královny Viktorie. Prozradil, že délka mostu včetně přístupového viaduktu je 2765 yardů, samotný most měří jednu míli a 20 yardů. Nejvyšší bod konstrukce je 370 stop nad vodní hladinou. Přepočítáme-li imperiální míry na naši soustavu, zjistíme, že most je delší než 2,5 km. Váží téměř 51 000 t, na jeho konstrukci se spotřebovalo osm miliónů matek a stavba stála tři miliony liber.

Od svého otevření dodnes je Forth Bridge, první ocelový konzolový most, největší stavbou svého druhu na světě. Navíc stále patří k nejkrásnějším. Estetická měřítka se však zřejmě mění. Jinak by nemohl anglický básník William Morris koncem 19. stol. označit most za „prvotřídní ukázku škarednosti“. Když o něm nyní mluví Skotové, nenazvou jej jinak než prostě „Most“, natolik se stal nedílnou součástí krajiny nedaleko jejich metropole. Z edinburského hradu je ostatně jeho červená konstrukce za příznivého počasí dobře viditelná.

Forth Bridge - Vesnice North Queensferry s mořským akváriem
Vesnice North Queensferry nabízí turistům nejen krásný pohled na Forth Bridge, ale také řadu příjemných restaurací a dokonce i mořské akvárium

První návrh na přemostění řeky Forth vypracoval počátkem druhé poloviny 19. stol. v podobě závěsného železničního mostu Thomas Bouch. Jeho plány však byly odmítnuty poté, co se v roce 1879 za bouřlivé prosincové noci pod edinburským rychlíkem zřítil most přes zátoku Tay, jehož konstrukci navrhl právě Bouch. Zahynulo 75 lidí. Již před touto katastrofou marně kritizoval konstrukci Tay Bridge jiný britský mostní inženýr, sir John Fowler. Také přísně zakázal členům své rodiny přes něj cestovat.

Roku 1881 dostal proto sir Fowler spolu s Benjaminem Bakerem od Forth Bridge Company zakázku na vybudování železniční…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Skotsko

Forth Bridge